Tämän viikon ajan Väestöliitto, Nuorten Exit, Pelastakaa lapset ry, Maria Akatemian Keijun varjo -hanke, Ensi- ja turvakotien liitto sekä Rikosuhripäivystys ovat nostaneet esille seurusteluväkivallan kysymyksiä. #toisenlainentotuus -kampanjan tavoitteena on ollut saada näkyvyyttä ilmiölle sekä nostaa seurusteluväkivalta puheenaiheeksi nuorten ja aikuisten keskuudessa. Nuorille olemme halunneet tarjota tietoa ja tukea, aikuisille välineitä väkivallan käsittelemiseen ja puheeksiottamiseen.

Suomessa seurusteluväkivalta koskettaa valitettavan monen nuoren elämää. Ensimmäisissä seurustelusuhteissa harjoitellaan yhdessä olemista ja toisen kunnioittamista. Kun tässä mennään pieleen tai toinen satuttaa, voi irti pääseminen olla vaikeaa. Tavallista on, että seurustelun pelisäännöt ovat vielä epäselvät ja kumppanin mustasukkaisuus tai omistushaluisuus saatetaan sekoittaa rakkaudeksi. Tärkeää on, että nuorella on lähellä turvallisia aikuisia, joille he voivat kertoa myös vaikeista ja pelottavista asioista.

Nuoret kertovat väkivallasta ystävälle, mutta valitettavan usein kokemusten kanssa jäädään yksin. Nuoret tarvitsevatkin palveluita, joihin heidän on helppo tulla, omassa rauhassa ja omassa tahdissa. Tällaista apua voivat tarjota esimerkiksi verkossa toimivat erilaiset chat-palvelut. #toisenlainentotuus -kampanjan toimijat kohtaavat chatkeskusteluissa usein nuoria, jotka ovat kokeneet seurustelusuhteissaan väkivaltaa. Keskusteluille on tyypillistä, että kumppanin väkivaltaisuudesta syytetään itseä ja omaa käyttäytymistä: ”Mä varmaan ärsytin sitä jotenkin, ei se muuten olis tehny niin.”. Häpeän ja syyllisyyden tunteet ovat vahvoja: ”Ei mulla ole ketään kenelle voisin kertoa, ei kukaan edes uskois mua.”. Avun hakemisen kynnys on korkea ja pitkään jatkuneesta väkivallasta kerrotaan monesti ensimmäisen kerran juuri nimettömästi chatissa.

Nuoria työssään kohtaavat aikuiset ovat tärkeässä roolissa ennaltaehkäisemässä seurusteluväkivaltaa sekä tukemassa nuoria, kun kaikki ei suju seurustelusuhteessa oikein. Kun nuori kertoo seurusteluväkivallasta, merkittävintä on kuunnella ja olla läsnä. Osoittaa nuorelle, että puhuminen on hyvä asia, eikä nuori ole yksin. Kiittää nuorta rohkeudesta ja auttaa nuorta löytämään apua. Tiedon antaminen ja aikuisen rooli asian puheeksiottajana on erityisen tärkeää. Seurusteluväkivalta on rikos ja aikuisella on velvollisuus puuttua asiaan sen havaitessaan.

Nuoret tarvitsevat tietoa seurustelusta, läheisyydestä ja seksistä, omista rajoista, riitelyn ja väkivallan eroista, sekä seurusteluväkivallan ilmiöstä. Nuorille tulee kertoa, että turvallisessa suhteessa ei pitäisi koskaan joutua pelkäämään. Turvallisessa ihmissuhteessa jokaisella meistä on oikeus olla oma itsemme ilman pelkoa tai uhkaa.

Jos et vielä ole ehtinyt tutustua kampanjan materiaaleihin, löydät ne Toisenlainen totuus Facebook-tapahtumasta.  Jaa materiaalia ja ota seurusteluväkivalta puheeksi nuorten kanssa – näin olet mukana tekemässä toisenlaista totuutta!

Kirjoittaja: Tuulia Kovanen

Tuulia Kovanen työskentelee Ensi- ja turvakotien liitossa väkivaltatyön asiantuntijana.