Päihteet särkevät ihmisiä ja perheitä. Myös vauvaperheitä. Kohtaamisella, vankalla tuella ja avulla särkynyt voidaan korjata ehjäksi ja vauvat saavat elämäänsä turvallisen alun ja riittävän hyvän vanhemman. Näitä pohdittiin viime viikolla järjestetyssä Vauvafoorumissa, joka järjestettiin Lahden Sibelius-talossa kauniin Vesijärven rannalla. Foorumin teemana oli päihteet vauvaperheessä. Haastavasta aiheesta huolimatta tilaisuus oli erittäin lämminhenkinen ja valoisa. Vaikeista aiheista on tärkeää puhua rohkeasti, mutta kannustavasti. Päivien puhujien puheenvuoroissa toistui sama viesti: aina on toivoa!

A-klinikka Oy:n johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki puhui suomalaisesta alkoholikulttuurista, jonka suuri ongelma on se, että alkoholinkäytöstä ei puhuta avoimesti. Ihmiset pitävät juomisensa piilossa leimautumisen pelossa. Suomessa on noin 600 000 alkoholin riskikäyttäjää. Tämä tarkoittaa, että Suomessa noin 70 000 lasta, joiden vanhemmilla on vaikea päihde- tai mielenterveysongelma. Riskikäyttäjistä valtaosa on työssäkäyviä aikuisia.

Monissa lapsiperheissä alkoholin liikakäyttö aiheuttaa merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. Suomessa syntyy jo nyt vuodessa vähintään 600 pelkästään alkoholin eriasteisesti vaurioittamia lapsia. Äidin päihteiden käyttö on yleisin syy pienten lasten huostaanottoihin. Ensi- ja turvakotien liiton erityisasiantuntija Miia Pikulinsky kertoi, että uusimpien arvioiden mukaan jopa 14% raskaana olevista äideistä jatkaa alkoholin käyttöä saatuaan tiedon raskaudesta. Sikiövaurioiden ehkäiseminen ja minimoiminen tukemalla äidin päihteettömyyttä on ensiarvoisen tärkeää. Raskaus on mahdollisuus kuntoutua vaikeastakin päihdeongelmasta, Pikulinsky toteaa.

Toivoa ja yhdessä kulkemista tarvitaan. Haastan kaikki ammattilaiset ottamaan päihteet rohkeasti puheeksi, kohtaamaan arvostavasti, kulkemaan rinnalla ja pitämään kiinni.  Pohditaan yhdessä, miksi juuri tänään on hyvä päivä muuttaa suuntaa ja tehdä toisin.

Pidä kiinni® -hoitojärjestelmän ensikodit ja avopalveluyksiköt tarjoavat päihdekuntoutusta ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemista päihteitä käyttäville äideille ja pikkulasten vanhemmille. Hoitojärjestelmän työntekijät tekevät arvokasta työtä ylläpitämällä toivoa ja uskomalla muutoksen mahdollisuuteen silloin, kun äiti ei siihen itse vielä kykene. Olemme sinua ja vauvaasi varten!


Päihteet ja vauvaperheet -chat auttaa nopeasti ja nimettömästi. Chat aukeaa klikkaamalla sivun alareunasta. Huomaa myös vauvaperhe.fi

Kirjoittaja: Niina Kokko

Niina Kokko toimii asiantuntijana Ensi- ja turvakotien liiton päihdeongelmaisten äitien kuntoutuksen tiimissä ja Pidä kiinni® -hoitojärjestelmässä.