Lämpimät onnittelut kaikille kuntien valtuustoihin valituille valtuutetuille ja varavaltuutetuille! Viestimme Ensi- ja turvakotien liiton kuntavaalivaikuttamisessa, että jokaisella päätöksellä kunnassa on vaikutuksia lapsiin ja lapsiperheisiin. Lapsivaikutuksia tulee arvioida huolella ennakkoon ja jatkuvasti. Lapsivaikutusten arvioinnin tulokset tulee ottaa vakavasti ja muuttaa päätöksiä arvioinnin pohjalta.

Kyse ei siis ole vain teknisestä velvoitteesta, vaan velvoitteesta, jonka tulee johtaa tarvittaviin toimiin. Lapset ja nuoret on tärkeää ottaa mukaan arviointiin ja ratkaisujen miettimiseen. Heillä on sellaista asiantuntemusta ja kokemusta, joita meillä aikuisilla ei ole. Eri sukupolvien todellisuudet ja kokemusmaailmat ovat väistämättä erilaiset. Lapsivaikutusten arvioinnissa on kehitytty, mutta vielä on tehtävää. Olisiko mahdollista, että jokaisessa kunnassa uusi valtuusto ottaisi kehittämisen kohteekseen juuri lapsivaikutusten arvioinnin?


Huolehdittehan siitä, ettei yksikään lapsi ja nuori pääse tipahtamaan kunnan ja hyvinvointialueen väliin ja jää siksi ilman tarvitsemaansa tukea!


Toinen asia, jossa haluan vedota teihin uudet valtuutetut, liittyy tulevaan soteen ja kunnan roolin muuttumiseen. Vaikka vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista näyttää nyt sosiaali- ja terveysvaliokunnan saatua mietintönsä valmiiksi olevan siirtymässä hyvinvointialueille, kunnille jää edelleen isoja vastuita. Varhaiskasvatus ja koulut jäävät kuntien vastuulle.

Nyt on tehtävä määrätietoisesti ja huolella työtä, jotta näiden kuntiin jäävien vastuiden ja hyvinvointialueen sote-palvelujen välille rakentuu saumaton ja hyvä yhteistyö ja lasten kannalta saumaton palveluketju. Erityisen tärkeää se on niiden lasten ja nuorten kannalta, joilla on eri syistä erityisiä tuen tarpeita. Huolehdittehan siitä, ettei yksikään lapsi ja nuori pääse tipahtamaan kunnan ja hyvinvointialueen väliin ja jää siksi ilman tarvitsemaansa tukea!

Kunnilla ja hyvinvointialueilla on molemmilla vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Kunnan vastuun tulkitsen olevan ennen kaikkea hyvinvoinnin ja terveyden edellytysten luomisesta. Se tarkoittaa väistämättä sitä, että sosiaali- ja terveysjärjestöt sekä muut järjestöt ovat välttämättömiä kumppaneita tuossa työssä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävässä työssä ovat mukana eri alojen ammattilaiset yhdessä vapaaehtoisten ja vertaisten kanssa. Tähän kokonaisuuteen minulla liittyy yksi iso huoli: kunnissa tarvitaan jatkossakin joitakin sosiaali- ja terveydenhuollon osaajia, jotta yhteistyön rakentaminen kuntatasolla sosiaali- ja terveysjärjestöjen kanssa pystyy rakentumaan. Muuten on iso riski, että myös sosiaali- ja terveysjärjestöistä kunnissa ajatellaan, että tehdään yhteistyötä vain vapaaehtoisten kanssa.

Yksi luonteva tehtävä, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon osaamista olisi hyvä olla, on tehtäväkuva, jolle kunnassa on määritelty järjestöyhteistyön koordinaatiovastuu. Jos tällaista tehtävää kunnassa ei vielä ole, sellainen on hyvä ehdottomasti olla. Me järjestöt olemme yhdessä kuntien kanssa rakentamassa kuntien elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä ja siksi tärkeä resurssi kunnille. Viisas kuntapäättäjä huolehtii myös siitä, että kunnissa varataan valtuustokaudeksi kerrallaan resurssit järjestöjen toiminta-avustuksille.


…on iso riski, että myös sosiaali- ja terveysjärjestöistä kunnissa ajatellaan, että tehdään yhteistyötä vain vapaaehtoisten kanssa.


Heti kesän jälkeen katse varmasti kääntyy jo kohti aluevaaleja ja hyvinvointialueiden rakentamisesta vastaavaa väliaikaishallintoa. Hyvinvointialueilla tarvitaan viisaita päättäjiä, jotta hyvinvointialueiden ja sitä kautta koko soten rakentaminen käytännössä pääsee hyvin liikkeelle.

Hyvinvointialueetkaan eivät pärjää ilman järjestöjen osaamista. Palvelustrategia ovat keskeisin väline, jolla hyvinvointialue määrittelee, miten se palvelujen järjestämisvastuutaan toteuttaa. Palvelustrategiassa tulee näkyä järjestöjen tuottama tuki ja palvelut. Yhdessä voimme varmistaa yhdenvertaista palvelujen ja tuen saatavuutta erityisesti monitarpeisten ihmisten näkökulmasta.

Kiitos kaikille koronakevään hyvästä yhteistyöstä sekä hyvää ja rentouttavaa kesää!

Kirjoittaja: Riitta Särkelä

Riitta Särkelä toimii Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteerinä.