Siskonpeti kuvaa vanhempien viinapäivää sketsissään. Siinä vanhempien ja lasten roolit ovat vaihtuneet, mutta perusajatus säilyy samana: kerran viikossa on viinapäivä, yhtä tai korkeintaan kahta lajia saa hyllystä valita ja kesken kauppareissun kuormasta ei oteta. No sehän ei tietysti vanhempia miellytä, kun olisi kiva saada alkumaljaksi jotain poreilevaa, ruuan kanssa viiniä ja saunaankin vielä omat juomat. Siskonpeti tekee tyylilleen uskollista komediaa; sketsi naurattaa ja provosoi.

Viinapäivät ovat kuitenkin valitettavan monen lapsen arkipäivää. Siinä missä lapset valitsevat viikonloppuisin karkkipäivän karkkeja, vanhemmat pohtivat mitä juomia tällä kertaa tekisi mieli.

Uudistuva alkoholilaki toisi liudan uusia vaihtoehtoja vanhempienkin ”karkkihyllyyn” ja lauantaipussiin voisi sujahtaa tavallista vahvempia juomia ja lasten limut saavat rinnalleen aikuisten limuviinat.

Alkoholilain mahdollinen muutos ja sen mahdolliset seuraukset ovat herättäneet voimakkaita tunteita ja mielipiteitä suuntaan ja toiseen. konsensusta tässä asiassa on vaikea tavoitella.

Tosiasioita on kuitenkin turha välttää. Alkoholin haitat aiheuttavat yhteiskunnalle mittavia taloudellisia kustannuksia, inhimillisistä kärsimyksistä puhumattakaan. Monissa lapsiperheissä alkoholin liikakäyttö aiheuttaa merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. Suomessa syntyy jo nyt vuodessa vähintään 600 pelkästään alkoholin eriasteisesti vaurioittamia lapsia. Äidin päihteiden käyttö on yleisin syy pienten lasten huostaanottoihin.

Suomalaiset lapset syntyvät kulttuuriin, jossa alkoholinkäyttö on arkea. Lapsella on kuitenkin oikeus turvalliseen ja päihteettömään kasvuympäristöön. Vanhempien, kasvattajien ja päättäjien vastuulla on tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka tukevat lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia.

Alkoholilain tämän hetkiset linjaukset eivät mielestäni noudata vastuullista, lapset huomioivaa päihdekulttuuria. Alkoholipolitiikkaa tehdään aikuisten ehdoilla, jättäen lapsen näkökulman huomioimatta. Toivottavasti yhteinen tahtotila löytyy ja alkoholilain kokonaisuudistus voitaisiin toteuttaa ennen kaikkea lapset ja lapsiperheet huomioiden. Tämä tarkoittaa, että kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon päihdeinterventioissa otetaan huomioon vanhempien päihteidenkäytön vaikutukset lapsiin.

Arjesta ja juhlahetkistä selviää ilman viinapäivää, mutta ilman karkkipäivää siitä voi tulla liian mautonta ja väritöntä.

Siskonpeti – Viinapäivä

Kirjoittaja: Niina Kokko

Niina Kokko toimii asiantuntijana Ensi- ja turvakotien liiton päihdeongelmaisten äitien kuntoutuksen tiimissä ja Pidä kiinni® -hoitojärjestelmässä.