Yhdistyksissämme toimivilla vapaaehtoisilla korostuu vastuullisuus lapsista, kun he toimivat perheiden tukena. Vapaaehtoisena perheen arjessa toimiminen on tavoitteellista turvallisen arjen rakentamista. Lapselle vapaaehtoisen kautta välittyvät säännöllisyys ja toimivan arjen tärkeä merkitys. Tuttu ja turvallinen perheen ulkopuolinen henkilö ilmaantuu säännöllisesti ja sovitusti paikalle. Hän on läsnä ja läsnäolollaan jakaa hyvää. Vapaaehtoinen jakaa myös arjen haasteita ja perheessä olevia tunnetiloja. Lisäksi vapaaehtoinen on tietoinen ulkoapäin tulevien paineiden vaikutuksesta perheen arkeen. Ulkoapäin puhututtavat eriarvoisuuden kokemukset sekä mahdollinen leimaantuminen eri palveluissa. Edellyttääkin paljon luottamusta päästä jakamaan niinkin intiimejä asioita kuin oma perhe ja vanhemmuus ovat. Vapaaehtoinen voikin olla se henkilö, joka rohkaisee ja tukee perhettä hakeutumaan tarvitsemansa tuen ja avun piiriin.


Tuttu ja turvallinen perheen ulkopuolinen henkilö ilmaantuu säännöllisesti ja sovitusti paikalle. Hän on läsnä ja läsnäolollaan jakaa hyvää.Universaali vanhemmuus käsitteenä laajenee biologian ulkopuolelle ja se on enemmänkin mielentila. Ja sen voi ajatella olevan kansalaistaitoa. Yhteisökulttuureissa tämä on tavallinen tapa olla ja toimia yhdessä. Ja se perustuu ajatukseen, että ”koko kylä kasvattaa”. Näin ollen kuka tahansa aikuinen voi omaksua tämän mielentilan ja olla turvallisena aikuisen mallina. Siihen saattaa sisältyä haastetta monenlaisen vanhemmuuden kohtaamisesta ja perheiden monimuotoisuudesta. Se on kuitenkin ennen kaikkea halua auttaa ja tukea sekä vaikuttaa myönteisellä tavalla jälkipoviin. Se on pieniä tekoja perheen ja lapsen arjessa, jossa samalla vahvistuvat lapsen ja perheen pärjäävyys. Erityisen tärkeää on hyväksyvyys, myötätuntoisuus sekä ymmärrys perheiden parissa, joilla on haavoittuvuuksia, ongelmia, sairautta tai huolia.

Se on pieniä tekoja perheen ja lapsen arjessa, jossa samalla vahvistuvat lapsen ja perheen pärjäävyys.

Varamummo tai pappa voi tarjota turvallisen sylin tai käden. Mieskaveri lisää turvallisuuden tunnetta ja lisää lapsen pärjäävyyttä virikkeellisillä sekä toiminnallisilla tapaamisilla. Vapaaehtois- doula takaa turvallisuuden tunnetta odotusaikana ja läpi synnytyksen. Samankaltaisen elämäntilanteen läpikäynyt henkilö tietää, miten arjen asiat hoituvat, kun sairaus tai elämäntilannekriisi yllättää ja lamaannuttaa. Eroneuvovapaaehtoiset tukevat erotilanteissa. Somelähettiläät nostavat esille lapsilla ja perheillä olevia erilaisia ja tärkeitä ilmiöitä ja he pyrkivät sillä tavoin vaikuttamaan.

Vapaaehtoinen, joka teet hyviä tekoja lasten ja perheiden tukemiseksi, iästäsi tai asuinpaikastasi riippumatta. Olet lähimmäisenä jollekin perheelle tai lapselle tärkeä ja kannatteleva voima eteenpäin selviytymisessä. Sinulla on asema ja paikka vaikuttaa. Voit ottaa puheeksi hankalaltakin tuntuvia asioita ja tukea tunteiden myllertäessä. Voit läsnäolollasi välittää toivoa, luottamusta ja uskoa elämän tiukoissa paikoissa. Pääset mukaan jakamaan myös onnistumisen ja juhlaltakin tuntuvia hetkiä. Vapaaehtoisena tiedät ja tunnistat elämän pieniä ihmeitä. Ja sen kuinka yksinkertaisia parhaat asiat loppujen lopuksi ovat. Olet ihmisen lähellä, aidosti ja aitona. Kiitos että olet!

42 % suomalaisista tekee vapaaehtoistyötä. 30 jäsenyhdistyksessämme toimii 1912 vapaaehtoista jäsentä ympäri suomen.

Lisätietoa: Tule vapaaehtoiseksi

Kuva: Tiuku Pennola

Kirjoittaja: Niina Neuvonen

Niina Neuvonen työskentelee Ensi- ja turvakotien liitossa Ero lapsiperheessä -tiimissä.