Noin 20–25 prosenttia lapsista elää perheessä, jossa ainakin toisella vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Vauvaperheessä se on vakava riski vauvan turvallisuudelle ja terveelle kehitykselle. 3 400–6 000 vauvaa on elinikäisen vaurioitumisen riskissä äidin vakavien päihdeongelmien vuoksi.

Raskaus- ja vauva-aika on kuitenkin hyvä mahdollisuus irtautua päihteistä. Lapsuuden aikaisten haitallisten kokemusten vaikutukset näkyvät pitkälle tulevaisuuteen terveys-, päihde- ja mielenterveysongelmina sekä pärjäämisen ja työllistymisen vaikeuksina, jos niihin ei saa apua.


mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien odottavien, vauva- ja lapsiperheiden oikeus palveluihin tulee turvata nykyistä paremmin.


Ensi- ja turvakotien liitto vaatii, että mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien odottavien, vauva- ja lapsiperheiden oikeus palveluihin tulee turvata nykyistä paremmin. Nyt liian moni jää yksin ongelmien kanssa ja tilanteet vain vaikeutuvat. On tunnistettava, että isompien lasten vanhempien palvelut eivät riitä vastaamaan odottavien ja vauvaperheiden tarpeisiin.

Odotus- ja vauvavaiheessa oleellista on riittävän hyvä hoiva, hyvän kiintymyssuhteen rakentaminen sekä vauvan tarpeet tunnistava varhainen vuorovaikutus vauvan ja vanhemman välillä. Niiden tukemista osataan tehdä parhaiten odotus- ja vauvavaiheeseen erikoistuneissa palveluissa. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksissä on vankkaa osaamista juuri tähän. Esimerkiksi ensikodeissa ja päihteisiin erikoistuneissa Pidä kiinni®-ensikodeissa ympärivuorokautisella tuella mahdollistetaan hyvä alku vauvan ja perheen elämälle sekä ehkäistään huostaanottojen tarvetta.

Kouluterveyskyselyn mukaan 30 prosenttia tytöistä ja 8 prosenttia pojista kärsii kohtalaisesta tai vaikeasta ahdistuneisuudesta. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kuormitus on kuitenkin kriittisellä tasolla. Niiden parantamisen kiireellisyyteen on havahduttu onneksi kiitettävästi. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen saatavuuden parantamista korostavat lähes kaikki puolueet vaaliohjelmissaan. Se on hyvä. Seuraamme huolella, että tämä lupaus päätyy hallitusohjelmaan ja että se näkyy myös jatkossa resurssien allokoinnissa.


…Silti koko ikäryhmän tavoittavista äitiys- ja lastenneuvoloista, ei ole pidetty huolta.


Pystyisimme tekemään merkittävästi enemmän lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi jo paljon aikaisemmin kuin nuoruusvaiheessa. On vankka näyttö odotus- ja vauvavaiheen erittäin suuresta merkityksestä koko elämälle. Silti koko ikäryhmän tavoittavista äitiys- ja lastenneuvoloista, ei ole pidetty huolta. Niiden toiminta vanhempien tukena ja tuen jatkuvuus ovat pahasti rapautuneet. Seuraavalla hallituskaudella on tässä asiassa kunnollisen ryhtiliikkeen aika.

Ensi- ja turvakotien liitto pitää välttämättömänä, että varmistetaan äitiys- ja lastenneuvoloiden ja myös varhaiskasvatuksen hyvä toimivuus ja riittävät resurssit. Siten pystytään tukemaan vanhemmuutta jo varhaisessa vaiheessa, vähentämään turhaa huolta ja stressiä, tunnistamaan riskit, varmistamaan varhainen tuki sekä ohjaamaan perheitä tarvittaessa oikeisiin palveluihin. Samalla ehkäistään kalliita huostaanottoja ja myös ainakin osa isompien lasten ja nuorten pahoinvoinnista jatkossa.

Myös aikuisten palvelujen ja lasten palvelujen on jatkossa toimittava nykyistä paremmin yhteen ja varmistettava lapsille tuki aikuisten kanssa samanaikaisesti. Nyt lapset näyttävät liian usein aikuisten palveluissa unohtuvan.


Siten pystytään tukemaan vanhemmuutta jo varhaisessa vaiheessa, vähentämään turhaa huolta ja stressiä, tunnistamaan riskit, varmistamaan varhainen tuki sekä ohjaamaan perheitä tarvittaessa oikeisiin palveluihin.


Lasten ja nuorten pahoinvointia tuottavat väistämättä jatkuvat uutiset sodasta ja ilmastokriisin etenemisestä. Rauhantyö ja työ kestävän kehityksen puolesta ovat rakenteellisia asioita, joilla voimme vaikuttaa mitä suurimmassa määrin lasten ja nuorten tulevaisuuden uskoon ja hyvinvointiin. Siinä tarvitaan jokaista aikuista asemasta riippumatta.

Pelkkä palveluihin katseen suuntaaminen ei riitä. Eduskuntavaaleissa jokainen voi vaikuttaa siihen, että odottavien ja vauvaperheiden, isompien lasten ja perheiden tarpeisiin vastataan kunnolla seuraavalla hallituskaudella ja että rakennetaan lapsille ja nuorille tulevaisuuden toivoa ja luottamusta. Siten investoidaan kestävään tulevaisuuteen. 

Millaista tulevaisuuden Suomea vauvoille, lapsille ja nuorille sinun ehdokkaasi haluaa rakentaa?

Lue myös

Ensi- ja turvakotien liiton eduskuntavaalitavoitteet

Enska: Eduskuntavaalit ovat lasten ja perheiden kannalta tärkeät 22.2.2023

Kirjoittaja: Riitta Särkelä

Riitta Särkelä toimii Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteerinä.