Vauvan odotus on useimmiten parisuhteessa toivottu ja kutkuttavan jännittävä aika, varsinkin ensimmäisen lapsen kohdalla. Vauvaa on ehkä haluttu jo pitkään ja raskaus palkitsee odotuksen. Meistä tulee kolme!

Vauva muuttaa elämää, ja niin kuuluukin

Vauvan odotusaikana parisuhde alkaa tulevien vanhempien mielissä muuttumaan. Millaisia vanhempia meistä tulee? Millainen perhe tulemme olemaan? Mitä haluamme siirtää lapsuudenkodeistamme omaan perheeseemme ja mitä emme ainakaan toivoisi siirtyvän? Miten pidämme parisuhteestamme huolta, kun vauva on syntynyt?

Vauvan synnyttyä konkretisoituu ne ajatukset ja toiveet, joita vauva-aikaan on liittynyt omassa mielessä. Jos omat mielikuvat ja arki ovat hyvin kaukana toisistaan, olo voi olla ristiriitainen ja hämmentynyt. Tämmöistäkö tämä nyt onkin! Vauvan hoivaaminen on ympärivuorokautista työtä ja haastaa parisuhteen uudella tavalla. Kumppanit näkevät toisensa uudessa roolissa, äitinä ja isänä. Perheessä on kolmas ihminen, vauva, jolla on oma, erilainen suhde molempiin vanhempiinsa.

Vanhemmuuden jakaminen kannattaa

Tutkimuksista tiedetään, että kokemus tasavertaisesta vanhemmuudesta vaikuttaa positiivisesti parisuhteeseen. Toimiva parisuhde ja vanhemmuuden jakaminen vaikuttavat myös isien jaksamiseen ja edistävät isien sitoutumista lapseen. On selvää, että vauva hyötyy suhteesta molempiin vanhempiinsa.

Vaalikaa hyvää tunneyhteyttä toisiinne, niin vaalitte myös vauvan onnellisuutta

Vauvaperheen arki on monella tapaa haasteellista, yöunet voivat jäädä vähiin, vauva tarvitsee hoivaa ja huolenpitoa ja oma jaksaminen voi olla kovilla. Parisuhteen hoitamista ei kuitenkaan kannata siirtää ainoastaan niihin hetkiin, kun vauva on jossain hoidossa. Arjen pienet teot ovat vauvaperheessä merkityksellisiä; kosketus ohi kävellessä, kaunis sana toiselle, kahvimukin tuominen väsyneelle, halaaminen kotiin tullessa tai lähtiessä. Arjen pienet teot kannattelevat haasteellisten aikojen yli. Hyvän ylläpitäminen on tärkeää ja osoitus toiselle siitä, että välittää.

Parisuhteen tunneyhteyden vaaliminen vauvaperheen arjessa voi tuntua työläältä, mutta siihen kannattaa satsata. Ilman tunneyhteyttä toisesta voi ajautua kauaksi ja tuntea itsensä yksinäiseksi. Kysy kumppaniltasi aika ajoin miten hän voi? Onko hänen tarpeensa ja toiveensa täyttyneet – edes minimitasolla? Mitä hän tarvitsisi, jotta voisi hyvin tässä kohtaa?

Avun hakeminen on rakastava teko

Jos ahdistus tai masennus valtaa mielen, niin älkää jääkö odottamaan liian kauan. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset eri puolella Suomea tarjoavat monenlaisia palveluja vauvaperheille. Itkuisen vauvan rauhoittamiseen löytyy helpotusta vauvaitkee.fi -sivuilta ja synnytyksen jälkeiseen masennukseen aima.fi -sivulta. Baby blues toiminnasta voi saada apua, kun vauva ei nuku ja päiväryhmissä luodaan toimiva arki yhdessä muiden vanhempien kanssa.  Lisäksi jäsenyhdistyksissämme tehdään isätyötä eri puolella Suomea.

Hyvää parisuhdeviikkoa kaikille vauvaperheille ja parisuhteessa eläville!

Kirjoittaja: Tanja Henttonen

Tanja Henttonen toimii Ensi- ja turvakotien liitossa erityisasiantuntijana Vaativan vauvatyön tiimissä.