Köyhässä perheessä elää arviolta joka kymmenes lapsi Suomessa. Tilanne on nopeasti pahenemassa, kun ruuan ja energian hinta karkaavat perheiden käsistä ja inflaatio laukkaa huippulukemissa. Itlan mukaan ruuan ja energian hinnan nopea ja merkittävä kallistuminen tiputtaa uusia perheitä köyhyyteen jopa 13 000 uuden perheen verran. Köyhyydessä eläville perheille tilanteesta selviytyminen on mahdotonta ilman valtiovallan määrätietoisia toimia.

Osa puolueista on väläytellyt yhtenä keinona helpottaa tilannetta ruuan arvolisäveroa alentamista. Ruuan arvolisäveron alentaminen helpottaisi kaikkien pienituloisten tilannetta ja on siksi harkinnan arvoinen asia. Osa puolueista tarjoaa ratkaisuksi tuloverotuksen alentamista. Sen ekonomistit pelkäävät kiihdyttävän inflaatiota entisestään.


”Jos halutaan vähentää vauva- ja lapsiperheköyhyyttä, jolla on jopa elämänmittaiset kielteiset vaikutukset elämään, tarvitaan taloudellisia investointeja ja myös täsmätoimia.”


Hallitus päätti sosiaaliturvaetuuksien ylimääräisestä indeksikorotuksesta 1.8.2022 alkaen vuoden loppuun ja opintotukeen vielä ensi vuoden puoleen väliin. Hyvä ja kannatettava päätös. Se tarvitsee kuitenkin jatkoa esimerkiksi toisen ylimääräisen esim. ensi vuoden loppuun jatkuvan indeksikorotuksen.

Jos halutaan vähentää vauva- ja lapsiperheköyhyyttä, jolla on jopa elämänmittaiset kielteiset vaikutukset elämään, tarvitaan taloudellisia investointeja ja myös täsmätoimia. Lapsilisän reaaliarvo ensimmäisestä lapsesta on nyt 32% matalampi kuin vuonna 1994. Hyvä ja täsmällisesti kohdentuva ratkaisu olisi korottaa alle 3-vuotiaiden lasten lapsilisiä vauvojen ja pikkulasten perheiden köyhyyden vähentämiseksi. Tiedämme, että vauvavaiheen köyhyys on kaikkein vaurioittavinta. Jos halutaan helpottaa kaikkien lapsiperheiden tilannetta, lapsilisää voitaisiin korottaa kaikille lapsilisän saajille edes määräaikaisesti. On kohtuutonta, että perheissä joudutaan kantamaan huolta siitä, riittääkö raha ruokaan. Lapsetkaan eivät välty tämän huolen kantamiselta.

Päihteitä käyttävien odottavien ja vauvaperheiden riittävä ja oikea-aikainen avunsaanti on vaarantunut. Taustalla on neuvoloiden puutteellinen toiminta ja ongelmien tunnistamattomuus, mutta myös epärealistinen ajatus, että perinteiset päihdepalvelut ja kevyet ratkaisut olisivat riittäviä tälle kohderyhmälle. Näin ei ole. Päihdekuntoutuksen rinnalle tarvitaan vauvaerityistä työskentelyä, jotta vauvan terveelle kehitykselle ja riittävän hyvälle vanhemmuudelle syntyy edellytykset.


”Tuosta velvoitteestaan kunnat eivät edelleenkään päihteitä käyttävien odottavien ja vauvaperheiden osalta selviä.”


Kunnilla on sosiaalihuoltolain mukaan velvoite turvata päihteitä käyttävien äitien palvelut. Tuosta velvoitteestaan kunnat eivät edelleenkään päihteitä käyttävien odottavien ja vauvaperheiden osalta selviä. Tilanne ei tule automaattisesti helpottumaan hyvinvointialueiden käynnistyttyä vuoden 2023 alussa. Muutosmyllerryksessä pieni, haavoittuvassa asemassa oleva monitarpeinen asiakasryhmä uhkaa jäädä mittakaavaltaan isompien asioiden jalkoihin. Vuodelle 2023-2024 tarvitaan edelleen valtion talousarvioon määräraha päihteitä käyttävien odottavien ja vauvaperheiden kuntoutukseen siirtymävaiheena soteen.

Monista synkistä uutisista ja vaikeista asioista huolimatta kesä on kohta kauneimmillaan. Luonto tarjoaa rauhaa ja yhteistä ihmettelemistä sekä tekemistä koko perheelle. Lapsille erilaisten kasvien tutkailu ja eläinten elämän seuraaminen ovat isoja ilon aiheita ja ihmeitä. Nautitaan luonnon ihanuuksista ja kerätään voimia tulevaan!

Hyvää ja turvallista kesää kaikille!

Kirjoittaja: Riitta Särkelä

Riitta Särkelä toimii Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteerinä.