Vanhempien välisen parisuhteen päättyminen näkyy lapsen elämässä tekoina, tapahtumina ja puheina. Mitä perheessä tapahtui ennen eroa, mitä eron koittaessa ja millaiseksi lapsen elämä muodostuu eron jälkeen. Nämä hetket tallentuvat lapsen mieleen ja muistivarantoon.

Eroaminen on muutosketju, jossa yhden kodin perheestä siirrytään kahden kodin arkeen. Vanhemmilla on keskeinen rooli siinä, millä tavoin lapsi sopeutuu muutoksiin ja miten lapsi saa jatkaa turvallista elämää hänestä huolehtivien vanhempien kanssa.

Vanhempien ero todentuu lapselle viimeistään sillä hetkellä, kun toinen vanhempi muuttaa kotoa pois. Erosta tulee näkyvä ja tuntuva tosiasia kun vanhemmat eivät enää ole yhtäaikaisesti lapsen elämässä mukana ja lapsen käytettävissä.  Yksi kohtaamani äiti kuvasi tilannetta hyvin konkreettisesti kertoen lapsestaan, joka aina lauantaisaunan yhteydessä mietti toisen vanhemman poissaoloa. Missä isä on, kun hän ei enää sauno kanssamme, mitä isälle kuuluu?  Lapsen mielen sisäinen pohdinta voikin myös liittyä siihen, säilynkö vanhempani mielessä myös silloin, kun en ole yhdessä vanhempani kanssa. Oletko tärkeä ja rakastettu  ja kaivattu erosta huolimatta?

Lapsi tarvitsee aikaa hyväksyä muutokset ja aikaa oppia elämään todeksi kahden kodin arkea iloineen ja suruineen. Lapsi voi myös pohtia omaa osuuttaan tapahtuneeseen. Lapselle  sen kuuleminen, että ero johtuu aikuisten elämän vaikeuksista, ei lapsen toiminnasta, käyttäytymisestä tai tahtomisesta, on tärkeää.

Kahden kodin elämää elettäessä on hyvä, että lapsi saa tuntea olevansa odotettu  perheenjäsenen ja tuntea kuuluvansa molempiin koteihin. Kotiin on hyvä tulla ja se on turvapaikka, jossa lapsi saa olla hyväksytty ja näkyvä kaikkine tunteineen ja ajatuksineen. Lapsi voi luottaa siihen, että aikuinen kannattelee myös elämään sisältyviä vaikeuksia kohdatessa.

Miten vanhempi voisi toimia lapsen parhaaksi?  muista ainakin nämä perusasiat:

1. Älä kaada erotaakkaa, katkeruutta ja syyllisyyttä lapsen kannettavaksi, lapsella on oikeus erohuolista vapaaseen elämään.

2.  Hae itsellesi apua eroon liittyvien pettymysten, vihan ja surun tunteiden käsittelyyn. Tietoa eri palveluista löydät sivustolta apuaeroon.fi.

3. Muista, että eron kaikki osapuolet kokevat tilanteen eri tavoin ja toipuvat tapahtuneesta eriaikaisesti. Jokainen perheenjäsen sopeutuu eron jälkeiseen arkeen omaan tahtiinsa, anna tälle aikaa.

4. Pyri hyväksymään muutos tosiasiana, vaikka et itse olisi halunnut eroratkaisua. Jos koet tilanteen raskaana ja vaikeana, saat keskusteluapua eroauttamisen ammattilaiselta apua eroon-chatissä.

5. Muista, että toista eron osapuolta et voi muuttaa, eronkaan jälkeen. Voit vaikuttaa siihen, millä tavalla itse toimit tai käyttäydyt toista vanhempaa kohtaan ja miten puhut toisesta vanhemmasta lapsille.

ps. Lapsen kaksi kotia –kurssilla 24.-26.9.2021 vanhemmat pääsevät yhdessä muiden vanhempien kanssa jakamaan kokemuksiaan  vanhemmuudesta eron jälkeen ja miten lasten asioiden hoitaminen on järjestetty. Vanhemmat saavat voimavaroja itselleen, lisätietoa lapsen huomioimisesta sekä vinkkejä toimivan vanhempien välisen yhteistyön toteuttamiseksi. Lapset saavat omassa ryhmässään turvallisen ammattilaisen avulla jakaa kokemuksiaan ja tunteitaan kahden kodin elämästä. Kurssiin sisältyy myös perheille yhteistä  virkistäytymistä ja rentoutumista.

Lue lisää: Kaksi kotia kurssiviikonloppua vanhemmille ja lapsille -esite 

Voit ilmoittautua kurssiviikonloppuun  mukaan tästä

Kuvituskuva: unplash.com

Kirjoittaja: Päivi Hietanen

Päivi Hietanen toimii asiantuntijana Ero lapsiperheessä tiimissä. Hänen vastuualueina ovat Ero lapsiperheessä-tilaisuudet (Eroneuvo), Erovertaiskahvilat, Apua eroon chat, lasten ja nuorten chat sekä eroauttamisen verkkopalveluiden kehittäminen. Toimenkuva sisältää alle 12-vuotiaiden lasten eroauttamisen kehittäminen. Toimii yhteistyössä jäsenyhdistysten sekä muiden alan toimijoiden kanssa. Kouluttaa ammattilaisia ja alan opiskelijoita mm. ero, eron jälkeinen vanhemmuus sekä lapsi erossa teemoista. Osaamisalueina myös vapaaehtoistyö ja vertaistuki osana eroauttamista. Hietanen on yksi Yhteistyövanhemmuuden käsikirjan toimittajista ja artikkeleiden kirjoittajista.