Kestävän kehityksen toimikunta palkitsi vuoden parhaat kestävän kehityksen toimenpidesitoumukset. Ensi- ja turvakotien liiton sitoumus yhdistää hienolla tavalla sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden teemoja ja vahvistaa sosiaalialan näkymistä kestävän kehityksen edistäjänä. Kattositoumuksen jälkeen useita liiton jäsenjärjestöjä ja muita alan toimijoita on liittynyt mukaan sitoumustoimintaan, joten liitto on onnistunut kannustamaan myös muita toimijoita mukaan työhön.

Pääsihteeristö valitsi kolme merkittävää sitoumusta, jotka edistävät sosiaalista, ekologista ja taloudellista kestävyyttä. Tunnustuksen saivat Ensi- ja turvakodin liitto, Poliisiammattikorkeakoulu ja Visit Mikkeli. Palkinnon on myöntänyt Valtioneuvoston Kestävän kehityksen toimikunta.

Kestävän kehityksen sitoumuksessa Ensi- ja turvakotien liitto sitoutuu tukemaan entistä useampaa avuntarvitsijaa sekä vahvistamalla ekologisia toimenpiteitä liiton työssä. Tavoitteena on, että Ensi- ja turvakotien liiton verkostossa apua saaneiden odottavien ja vauvaperheiden, lasten ja nuorten määrän lisääntyy vuodesta 2020 ja ympäristön kestävyys paranee korvaamalla matkustamista edellyttäviä yhteydenpitotapoja etäyhteyksin, vähentämällä ruokahävikkiä ja kierrättämällä vastuullisesti. Liiton sitoumus on kattositoumus, johon jäsenyhdistykset liittyvät omilla sitoumuksillaan.

Palkintoraadin mukaan kaikissa palkituissa sitoumuksissa korostuu yhteistyön merkitys. Ensi- ja turvakotien liiton sitoumukseen on liittynyt omilla sitoumuksillaan useita muita alan järjestöjä. Visit Mikkelin sitoumus edistää alueen matkailuyritysten kestäviä käytänteitä ja Poliisiammattikorkeakoulun sitoumus on osa viime vuonna palkittua Sisäministeriön kattositoumusta, joka koskee koko hallinnon alaa.

Sitoumus2050 -palveluun tehdyt julkiset ja vapaaehtoiset toimenpidesitoumukset ovat kestävän kehityksen toimikunnan keino edistää kestävää kehitystä koko yhteiskunnassa. Parhaat sitoumukset palkitaan vuosittain Euroopan kestävän kehityksen viikolla järjestettävässä Vuoden parhaat sitoumukset -tilaisuudessa.

Lue lisää

Ensi- ja turvakotien liiton sitoumus

Sitoumus 2050 -sivusto