Ensi- ja turvakotien liiton toiminnanjohtajana vuosina 1972-1992 toiminut sosiaalineuvos Aira Heinänen on kuollut 91-vuotiaana.

Hän tarttui rohkeasti vaiettuihin ongelmiin. Hän toi esimerkiksi ensimmäisenä lähisuhdeväkivallan uhreja auttavan turvakotitoiminnan Suomeen vuonna 1979.

Aluksi kokeiluna käynnistynyt ja ensikotien yhteydessä toimineet turvakodit osoittautuivat niin tarpeellisiksi, että toiminta vakiintui nopeasti ja niistä tuli keskeinen osa liiton toimintaa. Heinäsen toimesta Suomeen vakiintui auttamismalli, jossa väkivallan kohteeksi joutuneiden, useimmiten naisten, lisäksi autettiin myös miehiä ja lapsia eli korostettiin koko perheen tukemista.

Aira Heinänen oli toiminnanjohtaja vaikuttamassa vuosikymmenten varrella moniin lakimuutoksiin.  Hän itse arvosti erityisesti lasten ruumiillisen kurituksen kieltoon johtanutta vaikuttamistyötä.

Aira Heinänen oli vankkumaton tasa-arvon puolusta. Viimeiseksi jääneessä Ensi- ja turvakotien liiton tekemässä haastattelussa hän totesi, että yhteiskunnassa olisi hyvä pureutua niihin seikkoihin, jotka vaikuttavat ihmisten välisiin arvosuhteisiin. Ketään ei saisi julkisesti leimata, vaan aina korostaa keskinäisessä yhdessäolossa tasa-arvoa, myönteisyyttä ja toisen kunnioittamista.

Ensi- ja turvakotien liitto kunnioittaa kiittäen Airan muistoa ja ottaa osaa omaisten suureen suruun.

Kuva: Sabrina Bqain

Lue myös