VTL Oona Ylönen on valittu Ensi- ja turvakotien liiton (ETKL) pääsihteeriksi. Ylönen siirtyy tehtävään Lastensuojelun Keskusliiton johtajan tehtävistä, jossa hänen vastuualueinaan ovat vaikuttamistyö ja kehittäminen.

Valtiotieteiden lisensiaatti Oona Ylönen on valittu Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeriksi. Hän on työskennellut pitkään sosiaali- ja terveysjärjestöissä erilaisissa johtamistehtävissä. Tällä hetkellä hän on Lastensuojelun Keskusliiton vaikuttamis- ja kehittämistyöstä vastaavana johtajana. Sitä ennen hän oli työelämäprofessorina Turun yliopistossa. Pisimmän työuransa Oona Ylönen on tehnyt Turun ensi- ja turvakoti ry:n toiminnanjohtajana vuosina  2012-2019. Lisäksi hän on työskennellyt eri kunnissa lastensuojelun vastuutehtävissä. Hän siirtyy Ensi- ja turvakotien liittoon aluksi perehtymään tehtävään elokuun alusta.

Ensi- ja turvakotien liiton nykyinen pääsihteeri, YTT, sosiaalineuvos Riitta Särkelä jatkaa tehtävässään siten, että hän jää eläkkeelle joulukuun alussa.

– Olen iloinen ja ylpeä päästessäni pääsihteerinä edistämään Ensi- ja turvakotien liiton tärkeää työtä ympäri Suomen. Ihmisten hyvinvoinnin ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta järjestöjen merkitys on aivan keskeinen. On etuoikeus päästä osaavassa joukossa vahvistamaan haavoittavissa olosuhteissa elävien lasten ja aikuisten asemaa, sanoo Oona Ylönen.

ETKL on huolissaan lapsiperheköyhyyden lisääntymisestä. Hallitus suunnittelee 100 miljoonan euron sote-järjestöjen rahoituksen leikkausta vuodelle 2025. Uhkana on sote-järjestöjen mahdollisuuksien vaikeutuminen auttaa eri elämäntilateissa olevia ihmisiä, tehdä hyvinvointia ja terveyttä edistävää työtä sekä ehkäistä ongelmien vaikeutumista. Sote- järjestöissä on eniten lapsi- ja perhejärjestöjä. On vakava riski, että mahdollisesti tuleva leikkaus vaikeuttaisi juuri lasten, nuorten ja perheiden avun saantia. Näin siitä huolimatta, että hallitus haluaa ohjelmassaan parantaa lasten ja nuorten tilannetta. Signaalit lasten ja nuorten hädästä koko ajan voimistuvat.

ETKL on valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen, tukea vanhemmuutta ja perhettä sekä ehkäistä perheväkivaltaa. ETKL on 31 jäsenjärjestön keskusjärjestö. Ensi- ja turvakotien liiton verkostossa apua saavat vauvaperheet arjen ja jaksamisen haasteisiin, päihde- ja mielenterveysongelmiin, lähisuhdeväkivaltaa kokeneet aikuiset, lapset sekä väkivallan tekijät sekä erotilanteessa elävät aikuiset ja lapset. Vuonna 2023 yksilökohtaisista kontakteista sai apua yhteensä 21 691 henkilöä ja vertaisryhmissä ja kohtaamispaikoissa oli 26 533 osallistumiskertaa.  ETKL täyttää ensi vuonna 80 vuotta.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Tarja Filatov puh. 050 511 311