Ensi- ja turvakotien liitto (ETKL) ja sen 30 jäsenyhdistystä auttoivat viime vuonna lähes 23 000 henkilöä yksilötapaamisissa. Lisäksi ryhmissä ja kohtaamispaikoissa oli 25 000 kohtaamista. Vastaava luku oli ennen korona-aikaa noin neljänneksen pienempi. Apua hakevien lasten määrä on kasvanut samassa suhteessa ja on nyt yli 7000. Liitto ennustaa, että avuntarve tulee säilymään korkeana, sillä vaikea taloustilanne koettelee erityisesti vauva- ja pikkulapsiperheitä.

Kasvanut avun tarve johtuu siitä, että riitely kotona, päihteiden käyttö, lähisuhdeväkivalta, vanhempien jaksaminen ja mielenterveysongelmat ovat liiton kokemuksen mukaan lisääntyneet viime vuosien aikana.

−Jo vuosia on korostettu varhaista tukea ja ongelmien ehkäisyä. Siitä huolimatta lasten koko ikäluokan tavoittavat palvelut ovat rapautumassa. Ensi- ja turvakotien liitto pitää välttämättömänä, että varmistetaan äitiys- ja lastenneuvoloiden ja varhaiskasvatuksen hyvä toimivuus ja riittävät resurssit. Vain siten pystytään tukemaan vanhemmuutta, tunnistamaan riskit, varmistamaan varhainen tuki ja ohjaamaan perheitä tarvittaessa oikeisiin palveluihin.

– Samalla ehkäistään kalliiksi tulevien huostaanottojen määrää, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä. 

ETKL: Vauva- ja lapsiperheiden köyhyyden vähentäminen hallituksen keskeiseksi tavoitteeksi

ETKL:n liittokokous vaatii kannanotossaan uutta hallitusta nostamaan keskeiseksi sisällölliseksi tavoitteeksi vauva- ja lapsiperheiden köyhyyden ehkäisemisen ja vähentämisen. Lapsuusajan, etenkin vauvaperheköyhyys näkyy myöhemmin keskimääräistä yleisempinä mielenterveys-, päihde- ja syrjäytymisongelmina. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin satsaaminen on julkisen talouden tasapainottamispaineista huolimatta kannattava investointi. Talouden tasapainottamista ei pidä tehdä lyhytnäköisesti ja liian nopealla aikataululla. Se vaarantaa ihmisten hyvinvoinnin, lisää köyhyyttä ja tavoitellut säästöt muuttuvatkin myöhemmin mittaviksi inhimillisiksi ja taloudellisiksi kustannuksiksi.
ETKL pitää välttämättömänä, että sosiaaliturvauudistusta jatketaan parlamentaarisesti ja edistetään välimietinnössä ehdotettuja uudistuksia. – Sosiaaliturvaetuuksiin tulee tehdä indeksikorotukset ja turvata lapsikorotukset, muuten hallitus kasvattaa väistämättä köyhyyttä. Erityisesti nyt, kun kaikki hinnat ovat nousussa, sanoo liiton puheenjohtaja Tarja Filatov.

Ihmisten hyvinvoinnin ja köyhyyden ehkäisyn kannalta myös palvelujen toimivuus on oleellista. Hyvinvointialueiden uudistamistyölle tulee antaa työrauha ja turvata riittävät resurssit. Kustannuksia saadaan hillittyä, kun kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota ja moniammatillista tiimityötä. Silloin ihmiset tulevat autetuiksi kerralla ja viiveettä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen hyvä yhteentoimivuus on kaikkein kriittisintä silloin, kun ihmisellä tai perheellä on monenlaisia tarpeita ja ongelmia.

Ei viinejä ruokakauppaan

Alkoholi on vahingollista yksilön terveydelle ja aiheuttaa kaikista päihteistä ylivoimaisesti eniten terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja sekä myös ennenaikaisia kuolemia. Alkoholin riskikäytöllä on vaikutuksia ei vain yksilöön itseensä, vaan laajasti muihin, etenkin lapsiin ja perheeseen.
-Alkoholin saatavuutta ei pidä lisätä sallimalla viinien myyntiä päivittäistavarakaupoissa. Saatavuuden lisääminen kasvattaa tutkitusti kulutusta, lisää päihdehaittoja, päihdekuolemia sekä alkoholikäytön psyykkisesti ja fyysisesti elämänmittaisesti vaurioittamien lasten määrää. Jo nyt alle 3-vuotiaiden lasten huostaanottojen pääsyynä on toisen tai molempien vanhempien päihde- tai mielenterveysongelma, sanoo pääsihteeri Riitta Särkelä.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt korvaamaton apu

Suomessa järjestöillä on erittäin suuri merkitys demokratian, ihmisten hyvinvoinnin, osallisuuden, yhteisöön kiinnittymisen ja yhteiskunnan kiinteyden kannalta. Sote-järjestöt tavoittavat avun piiriin suuren joukon ihmisiä, jotka muuten jäisivät ilman apua.  ETKL:n liittokokous vaatii, että järjestöjen valtionavustusten taso ja ennakoitavuus tulee turvata parlamentaarisen yhteisen linjauksen mukaisesti, jotta järjestöt voivat toimia autonomisesti, pitkäjänteisesti ja perustehtävänsä mukaisesti hyvinvoinnin rakentajina

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset ympäri Suomea auttavat perheitä monissa vaikeuksissa. Vanhemmuutta tuetaan vauva-aikana 10 ensikodissa ja 13 päiväryhmässä sekä Baby blues –toiminnalla, mikä tukea vanhempien jaksamista ja masennuksesta toipumista sekä vauvan uni-valverytmin löytymistä.  Pidä kiinni -hoitojärjestelmän 7 ensikodissa ja 8 avopalveluyksikössä yhdistyy päihdekuntoutus ja vanhemmuuden tuki. Väkivaltaan saa apua jäsenyhdistysten ylläpistämistä 19 turvakodista sekä monipuolisissa lähisuhdeväkivallan avopalveluista. Vanhemmuutta eron jälkeen tuetaan 22 yhdistyksessä; matalan kynnyksen ryhmissä, erokahviloissa ja yksilö- ja perhetapaamisin. Neljä nimetöntä eri chatiä auttaa kaikissa pulmissa nopeasti ja helposti.