Naisiin kohdistuva väkivalta ja perheväkivalta ovat vakavia ongelmia Euroopan unionissa. Helsingissä 26.-27.11. järjestettävässä Stop the backlash – Stop domestic violence konferenssissa arvioidaan perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvää tilannetta, Istanbulin sopimuksen toimeenpanoa jäsenmaissa ja EU:ssa sekä pohditaan keinoja perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi. Tapahtuma on osa Suomen EU puheenjohtajuuskauden ohjelmaa.

Konferenssi on ajankohtainen, sillä ihmisoikeustilanne on monissa Euroopan maissa heikentynyt viime vuosina. On havaittavissa merkkejä siitä, että naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo ovat tällä hetkellä uhattuina Euroopassa. Osassa jäsenmaita naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ei pidetä enää rangaistavana. Väkivaltaa kokeneiden auttamiseksi toimivat järjestöt ovat joutuneet vaikeuksiin ja niiden rahoitusta on leikattu. On syntynyt järjestäytyneitä verkostoja, jotka ovat kampanjoineet erityisesti naisten seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia vastaan edistäen syrjintää ja väkivaltaa. Istanbulin sopimuksen ratifiointi ja täytäntöönpano ovat yhä kesken monissa maissa, jopa vaarassa jäädä toteutumatta. Konferenssilla halutaan vauhdittaa EU:n ja jäsenvaltioiden toimia naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi ja Istanbulin sopimuksen toimeenpanemiseksi kaikkialla.

Kutsukonferenssi kokoaa Helsinkiin EU:n jäsenmaiden päättäjiä sekä kansalaisjärjestöjen edustajia sekä tuo esiin kokemuksen äänen. Ensimmäinen päivä keskittyy naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja toinen lasten näkökulmaan. Konferenssissa tarkastellaan Istanbulin sopimuksen toteutumista Euroopan unionissa ja eri jäsenmaissa sekä haastetaan päättäjiä tekemään parempia ratkaisuja naisten ja lasten turvallisuuden hyväksi.

Konferenssin järjestävät Ensi- ja turvakotien liitto, sosiaali- ja terveysministeriö ja Women Against Violence Europe, WAVE, osana Suomen EU puheenjohtajuuskauden ohjelmaa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimii Ensi- ja turvakotien liiton väkivaltatyö 40 vuotta juhlavuoden suojelijana ja tuo tapahtumaan myös kirjallisen tervehdyksensä.