Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistyksessä koottiin vertaisryhmä henkistä väkivaltaa kokeneista naisista, jotka auttoivat toisiaan toipumaan kokemuksistaan. Nimittely, vähättely, uhkailu, kontrollointi ja mustasukkaisuus ovat väkivaltaa siinä missä lyönnitkin, mutta avun hakeminen on usein vaikeampaa.

Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistyksen Väkivaltatyön palvelukeskus Pysäkki auttaa vuosittain noin 150 miestä, naista tai lasta. Apua saaneet naiset koottiin tukemaan toisiaan alan ammattilaisen vetämään vertaisryhmään. Naisia yhdisti kokemukset henkisestä väkivallasta, joka on jatkunut vuosien ajan vielä eron jälkeenkin.

– Me kaikki aloitimme Pysäkillä yksilöasiakkaina ja vertaisryhmä perustettiin vuoden 2016 alussa. Vuoden ajan me neljä naista tapasimme noin kerran kuukaudessa ja saimme toisistamme tosi paljon voimaa ja tukea, kertoo Seija, Pöyristyneet-vertaisryhmän kokemusasiantuntija.

Naisilla oli samantyylisiä kokemuksia sekä itseensä että lapsiinsa kohdistuneesta henkisestä väkivallasta ja vertaisryhmä koottiin auttamaan kokemuksesta toipumisessa. Tieto ja kokemus siitä, että ei olekaan ainoa yhtä vaikeita asioita kohdannut, on usein kantava voima kriisistä toipumisessa. Erityisesti väkivaltaa kohdanneet saavat tukea toisista saman tilanteen läpikäyneistä. Yleensä vertaisryhmää vetää ammattilainen.

– Henkistä väkivaltaa on niin vaikea todistaa ja siksi se pääsee jatkumaan liian pitkään. Toisten saman kokeneiden kanssa asioiden läpikäyminen oli tosi tärkeä osa omaa voimaantumista, Seija toteaa. Vertaisten seurassa jokainen tuli kuulluksi ja uskotuksi ilman tapahtuneiden asioiden todistamisen taakkaa.

Yhteistä tuntui olevan myös avun saannin vaikeus. Väkivaltaan, joka tapahtuu piilossa eikä siihen liity lyöntejä, on vaikeaa puuttua ja tarttua tai sitä ei viranomaisten taholta tunnisteta. Ryhmän kokoontuessa omista vaikeuksista yli pääseminen antoi tilaa ajatukselle toisten auttamisesta. Ideasta syntyi lopulta 2-päiväinen Perheväkivallan varjossa -koulutus alueen ammattilaisille, jonka pääteemoja Pöyristyneet-ryhmä oli mukana ideoimassa. Koulutuksen tarkemmasta suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat mm. Väkivaltatyön palvelukeskus Pysäkki sekä Kymenlaakson ammattikorkeakoulu.

Vuoden 2017 lopusta alkaen ryhmä on osallistunut Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) alueellisen työryhmän toimintaan ja tuo Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyverkoston kehittämistyöhön kokemuksen ääntä. Mahdollisuus vaikuttaa on ollut ryhmäläisille erittäin voimaannuttavaa ja vastaanotto ammattilaisten keskuudessa innostunutta ja arvostavaa.

– Olen saanut kääntää omat pahat kokemukset toisten avuksi. On jollain tapaa lohdullista ja toivoa herättävää, että omista kipeistä ja huonoista kokemuksista voi poikia myös jotain hyvää, Seija miettii.

Ensi- ja turvakotien liiton 30 yhdistyksen palveluissa on tärkeänä toimintamuotona vertaisuus ja kokemuksen ääni. Vaikeuksia kohdanneet ja kriiseistä toipuneet vanhemmat auttavat toisia samassa elämäntilanteessa olevia esimerkiksi ensikodeissa, erotilanteissa ja väkivallan avopalveluissa. Kriisin keskellä on monelle tärkeää nähdä, että tästäkin voi selvitä.

Liiton jäsenyhdistysten tuottamissa väkivallan avopalveluissa autettiin viime vuonna 3381 henkilöä, joista aikuisia oli 2902 ja lapsia 479. Väkivaltatyön avopalvelut tarjoavat tarvittaessa pitkäaikaistakin tukea perheväkivallan aiheuttaman tilanteen ratkaisemiseen ja kriisistä selviytymiseen.

Väkivaltatyön foorumissa kuulemme väkivaltaa kokeneita

Pöyristyneet-ryhmä on mukana Kotkan Höyrypanimolla järjestettävässä Väkivaltatyön foorumissa 22.-23.8.2018. Valtakunnallisessa foorumissa, joka kokoaa lähes 200 väkivaltatyön ammattilaista, käsitellään tänä vuonna henkisen väkivallan teemoja, vainoa ja väkivaltaisia eroja. Foorumissa on erityisesti esillä kokemusasiantuntijuuden ääni ja keskusteluissa haastetaan ammattilaisten asenteita ja ajattelua.

Foorumin järjestävät Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry, Ensi- ja turvakotien liitto ja THL.

Väkivaltatyön foorumin ohjelma:
https://ensijaturvakotienliitto.fi/tapahtumat/vakivaltatyon-foorumi_2018/