Ensi- ja turvakotien liitto on myöntänyt vuoden 2016 Hyvä teko lapselle-

Lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttila ja liittohallituksen puheenjohtaja Tuula Haatainen
Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila ja liittohallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja (sd) Tuula Haatainen

tunnustuspalkinnon lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilalle. Hän  on toiminut erittäin aktiivisesti lapsen oikeuksien puolustajana ja nostanut ansiokkaasti ja monipuolisesti esille käynnissä olevaa vahvaa eriarvoistumiskehitystä.

Toimet, joilla lapsen pääsyä esimerkiksi varhaiskasvatukseen on rajattu lapsen perhetaustan perusteella, syventävät entisestään käynnissä olevaa eriarvoistumiskehitystä. Ensi- ja turvakotien liitto pitää tärkeänä, että lapsen subjektiivinen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen perhetaustasta riippumatta palautetaan, mikä tukee erityisesti heikommassa asemassa olevien lasten kasvua, kehitystä ja oppimista.

Kurttila on kannanotoissaan toistuvasti vaatinut kuntien ja valtion päättäjiä arvioimaan nykyistä paremmin ja ennakoivammin päätösten lapsivaikutuksia. Ei riitä, että lapsivaikutuksia arvioidaan, vaan arvioinnin esiin nostamiin ongelmiin on myös reagoitava lapsen edun toteutumiseksi. Esimerkiksi Alkoholilainsäädännön uudistamisen osalta vaikutusarviointia on tehty, mutta asiantuntija- ja tutkimuksen tuottaman tiedon kannalta tehdään kuitenkin täysin epäloogiset ja lapsen edun vastaiset johtopäätökset. Lapsiasiavaltuutettu on kannanotoissaan todennut, että käytännössä hallituksen päätöksissä asiantuntija- ja tutkimustieto muun muassa lasten hyvinvointia ja lapsen etua koskien sivuutetaan toistuvasti, mitä Ensi- ja turvakotien liitto pitää huolestuttavana.

Kannanotoissaan Kurttila on nostanut myönteisellä tavalla turvapaikanhakijalapset ja heidän oikeuksiensa turvaamisen. Etenkin yksin maahan tulleet lapset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Heitä tukevien edustajien määrää tulisi lisätä vastaamaan paremmin yksin maahan tulleiden lasten määrää ja tarpeita. Käytännössä yksin maahan tulleet alaikäiset ovat suuressa riskissä syrjäytyä, jäädä vaille tarvitsemiaan palveluita ja koulutuspaikkaa. Hän on kantanut vakavaa huolta myös perheiden yhdistämisen tiukentamisesta.

Kurttila on työskennellyt lapsiasiavaltuutettuna vuodesta 2014. Sitä ennen hän toimi muun muassa Suomen Vanhempainliitto ry;n toiminnanjohtajana ja  pääsihteerinä valtion nuorisoasiain neuvottelukunnassa opetusministeriössä.

Hyvä teko lapselle -palkinto on kuvanveistäjä Erkki Kannoston pronssiveistos ”Ylittäjä”. Palkinto on  myönnetty vuosittain lasten hyväksi tehdyssä vaikuttamistoiminnassa tai käytännön työssä ansioituneille henkilöille tai yhteisöille vuodesta 1985 alkaen.

Ensi- ja turvakotien liitto ry on valtakunnallinen lastensuojelun asiantuntija- ja vaikuttajajärjestö, jonka jäseninä on 30 alueellista yhdistystä. Liitto toimii erityisesti haavoittavissa ja vaikeissa olosuhteissa elävien lasten ja perheiden auttamiseksi. Vuonna 2016 autettiin uuteen alkuun yli 11 600 lasta ja aikuista.

Lisätietoja:
pääsihteeri Riitta Särkelä
p. 050 63663
Ensi- ja turvakotien liitto ry