Ensi- ja turvakotien liitto on myöntänyt Hyvä teko lapselle 2019 -palkinnon valtiotieteen tohtori Sixten Korkmanille. Hän on merkittävänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja keskustelijana tuonut esiin lapsiin ja perheisiin panostamisen investointina eikä kulueränä. Perheiden varhaiseen tukeen kannattaa investoida, sillä se tuottaa enemmän kuin aiheuttaa kustannuksia.  

Sixten Korkman on arvostettuna ja kokeneena taloustieteilijänä nostanut rohkeasti Suomen menestyksen ja talouden yhdeksi kulmakiveksi hyvinvointivaltion. Hänen selkeä viestinsä on ollut, että koulutus ja tutkimus ovat keskeinen lähtökohta yhteiskunnan kehitykselle ja hyvät edellytykset koulutukseen tulee turvata kaikille. Sixten Korkman on rohkeissa kannanotoissaan tuonut esiin selkeitä ja tutkimusnäyttöön perustuvia näkemyksiä, kuinka perheiden pärjäämiseen ja varhaiseen tukeen kannattaa panostaa.

– Korkmanin viesti on ollut selvä: lukuisat tutkimukset osoittavat, että suurin positiivinen kustannusvaikutus on riskiryhmiin kuuluvien lasten ja heidän perheidensä varhaisella tukemisella, kiittää Tuula Haatainen, Ensi- ja turvakotien liiton puheenjohtaja.
– Hän on tuonut esiin, kuinka oikein kohdennetun investoinnin tuotto on moninkertainen panostukseen nähden. Se vähentää myöhempiä sosiaalimenoja ja parantaa lapsen kouluttautumista, työllistymistä aikuisiässä sekä terveyttä kaikissa ikävaiheissa.

Lapsiperheiden tulee saada apua mahdollisimman nopeasti ja helposti ja perheiden kokonaistilanne tulee huomioida terveys-, sosiaali-, työllisyys- ja koulutuspalveluissa. Vaikeuksissa olevat vauvaperheet joutuvat odottamaan oikeanlaista ja riittävän vankkaa apua liian kauan. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että ensikoteihin pääsy on aikaisempaa tiukemmassa ja niihin tullaan aikaisempaa huonokuntoisempina. Ensi- ja turvakotien liitossa on havaittu, kuinka liian usein uskotaan kevyihin ratkaisuihin ja nopean muutokseen kasautuneiden ja pitkäkestoisten ongelmien tilanteissa. Se on inhimillisesti ja taloudellisesti lyhytnäköistä.

Sixten Korkman on myös ottanut rohkeasti kantaa subjektiivisen päivähoidon puolesta tuomalla esiin, että oikeuden kaventaminen on virhe ja sen haitat ovat suuremmat kuin säästöt. Kannanotto on tärkeä ja on myös saatu korjaus aikaan, sillä laadukas varhaiskasvatus tasaa eroja erilaisista perheistä tulevien lasten välillä ja tasoittaa tietä kouluun ja opiskeluun. Hyvä koulutus on merkittävä tekijä syrjäytymisen ehkäisyssä.

– Hän on antanut vahvan tukensa lapsiperheköyhyyden vähentämiselle ja korostanut erityisesti vauvaperheiden talousvaikeuksien kauaskantoisia vaikutuksia, Haatainen toteaa.

Ensi- ja turvakotien liitto pitää keskustelua lapsiperheiden vähävaraisuudesta erityisen tärkeänä. On olemassa selkeää tutkimusnäyttöä siitä, että vauvaperheiden köyhyys on erityisen vaurioittavaa. Vauvaikäiset, alle 2-vuotiaat lapset ovat perheiden taloudellisille ongelmille erityisen herkässä iässä ja vaikutukset näkyvät jopa aivojen kehityksessä. Vanhempien köyhyys erityisesti vauva-aikana voi aiheuttaa nuorelle vaikeuksia pitkälle tulevaisuuteen. Vaikeaa köyhyyttä ja siihen liittyviä muita ongelmia lapsuudessaan kokeneella ihmisellä ei välttämättä ole edellytyksiä hyvään vanhemmuuteen ja tällä on ylisukupolvisia seurauksia.

– Rohkeat ja taloustieteen valtavirran vastaiset kannanotot ja näkemykset ovat kiitoksen erityisen arvoiset ja niihin on lapsiperheiden asemaa puolustavan järjestön helppo yhtyä.

Sixten Korkman on tehnyt taloustieteilijänä mittavan uran niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Hän on työskennellyt mm. Suomen Pankissa, OECD:n sihteeristössä, valtiovarainministeriön kansantalousosaston päällikkönä, ECOFINin pääjohtajana, Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAn ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLAn toimitusjohtajama sekä Aalto-yliopiston työelämäprofessorina.

Riitta Särkelä, Sixten Korkman ja Tuula Haatainen palkitsemistilaisuudessa 9.1.2020

Ensi- ja turvakotien liitto on myöntänyt vuodesta 1985 lähtien Hyvä teko lapselle -palkinnon vuosittain lasten hyväksi vaikuttamistoiminnassa tai käytännön työssä ansioituneille henkilöille tai yhteisöille. Liittohallitus on palkintoja myöntäessään painottanut erityisesti haavoittavissa oloissa elävien lasten aseman parantamista ja heidän oikeuksiensa puolustamista. Hyvä teko lapselle -palkinto on kuvanveistäjä Erkki Kannoston pronssiveistos ”Ylittäjä”.

Lisätietoja

Riitta Särkelä
pääsihteeri, Ensi- ja turvakotien liitto
p. 050 636 63