Lämpimät onnittelut sinulle uudesta merkittävästä luottamustehtävästä, jota saat olla omalla panoksellasi Suomeen rakentamassa!

Ensimmäisten asioiden joukossa te uudet aluevaltuutetut päätätte muun muassa hallintosäännöstä, jossa määritellään puitteet hyvinvointialueiden toiminnalle. Jokaisen hyvinvointialueen hallintosäännössä tulisi määritellä, mikä toimielin alueella päättää sote-järjestöjen avustuksista, jotta myös avustusmuotoinen toiminta on jatkossakin mahdollista.


Sote-järjestöt tarjoavat ihmisille heiltä usein puuttuvan yhteisön ja vaikuttamisen kanavan


Sote-järjestöt toimivat sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen yhdyspinnassa. Tämän yhteyden on tärkeää säilyä jatkossakin ihmisten tarpeita vastaavien palvelupolkujen ja -kokonaisuuksien varmistamiseksi. Yleishyödyllisten sote-järjestöjen toiminta on ehkäisevää apua ja tukea, ihmisten kuntoutumisen edistämistä ja itsenäistä selviämistä tukevaa matalan kynnyksen auttamista. Sote-järjestöt tarjoavat ihmisille heiltä usein puuttuvan yhteisön ja vaikuttamisen kanavan. Järjestöjen toiminta vähentää palvelujen tarvetta toimimalla monin tavoin yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa ja täydentämällä niissä olevia katvealueita.


Näiden toimintojen jatkuvuus on tärkeä turvata hyvinvointialueella.


Koska järjestölähtöisessä auttamisessa vertaistuen ja vapaaehtoisten rooli ammattilaisten rinnalla on merkittävä ja rahoitusta tulee myös STEA:lta (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus), näitä järjestölähtöisen auttamisen toimintoja ei voida siirtää ostopalveluksi. Lisäksi nykyisin on monia sote-järjestön ja kunnan yhdessä rahoittamia toimintamuotoja, joissa järjestö saa STEA-avustuksen ja kunta osallistuu omalla rahoitusosuudellaan kyseisen toiminnan mahdollistamiseen. Näiden toimintojen jatkuvuus on tärkeä turvata hyvinvointialueella. Sen vuoksi on tärkeää, että alueiden hallintosääntö mahdollistaa avustusmuotoisen järjestötoiminnan.


Pidämme tärkeänä, että hyvinvointialueille perustetaan sote-järjestöjen neuvottelukunta tai vastaava toimielin.


Kumppanuuden kehittämiseksi ja ihmisten tarpeita vastaavien palvelukokonaisuuksien varmistamiseksi pidämme tärkeänä myös, että hyvinvointialueille perustetaan sote-järjestöjen neuvottelukunta tai vastaava toimielin sekä hyödynnetään valmiita rakenteita siellä missä niitä on. Ne mahdollistavat vuoropuhelun toimintojen kehittämisestä erityisesti palvelujen yhdyspinnoilla ja sote-palvelujen vastuuhenkilöiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Myös laaja yhteistyö liikunnan, koulutuksen, kulttuurialan ja monien muiden toimijoiden kanssa ovat tärkeitä, mutta pelkkä HYTE-rakenne ei riitä.


Lähetimme sote-järjestöjen toiminnanjohtajien yhteisenä viestinä tämän saman myös hyvinvointialueiden väliaikaisille valmistelutoimielimille, jotka valmistelevat esitystä hallintosäännöstä ja muista keskeistä hallinnon rakenteista.


Sote-järjestöjen toimintaan osallistuu puoli miljoonaa vapaaehtoista.


Toivottavasti voit omalla työlläsi olla rakentamassa kestävää siltaa tuhansien suomalaisten vapaaehtoisten ja sote-järjestöjen työlle uusilla hyvinvointialueilla. Suomessa toimii yli 11 000 sosiaali- ja terveysalan järjestöä. Niissä on 1,3 miljoonaa jäsentä ja toimintaan osallistuu puoli miljoonaa vapaaehtoista. Vertaistukijoita järjestöissä on 260 000 ja ne työllistävät kymmeniä tuhansia alan ammattilaisia. 

Yhteistyöterveisin,

Ensi- ja turvakotien liitto