Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n auttavaan puhelimeen (Suvanto-linja ja lakineuvonta) tulleiden soittojen määrä kaksinkertaistui vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna. Suvanto-linja auttaa kaltoinkohtelua ja väkivaltaa kohdanneita ikääntyneitä ja heidän läheisiään.

Soittoja oli vuoden aikana lähes 400. Soittojen määrän kaksinkertaistuminen kertoo osaltaan myös siitä, että ikääntyneiden ja heidän lähipiirinsä kaltoinkohteluun ja väkivaltaan liittyvä avuntarve on Suomessa selkeässä kasvussa.

Vuoden 2017 soitoissa korostuivat ikääntyneiden taloudelliseen hyväksikäyttöön ja henkiseen väkivaltaan liittyvät kysymykset. Sekä taloudellisen hyväksikäytön että väkivallan tekijät kuuluvat yleensä ikääntyneen lähipiiriin.

Suvanto-linja vastaa ikääntyneiden, heidän läheistensä ja ammattilaisten puheluihin tiistaisin ja torstaisin klo 12–16 numerossa 0800 06776. Lakineuvontaa tarjotaan parillisten viikkojen keskiviikkoisin klo 16–18 samassa numerossa. Suvanto ry kouluttaa myös vapaaehtoisia ikääntyneiden auttamisesta kiinnostuneita esim. Suvanto-linjan vastaajiksi.

Yhteydenotot

Satu Taiveaho, toiminnanjohtaja
p. 050 411 2060, satu.taiveaho@suvantory.fi

Sanna Sutela, suunnittelija (Suvanto-linja, vapaaehtoisten koulutus)
p. 050 577 0938, sanna.sutela@suvantory.fi

Katja Taimela, puheenjohtaja
p. 050 512 2629, katja.taimela@eduskunta.fi

Lisätietoja yhdistyksestä
www.suvantory.fi
Twitter: @Suvantory
Facebook