Ensi- ja  turvakotien liiton jäsenyhdistys Kanta-Hämeen perhetyö on ottanut käyttöön Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston. Yhdistys on ensimmäinen yksityinen sosiaalihuollon toimija, joka käyttää arkistoa. Arkiston käyttö on edellytys yksityisten ja julkisten palvelunantajien yhteistyölle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo tänään verkkosivullaan, miten ”Kanta-Hämeen perhetyö ry on ottanut käyttöön Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston. Arkistointi aloitettiin tapaamispaikkatoiminnan asiakasasiakirjoista. Liiton muut jäsenyhdistykset ottavat arkiston porrastetusti käyttöön syksyn 2018 aikana.”

Kanta-nimellä tunnettu asiakastiedon arkisto kuuluu keskeisesti laadukkaaseen sosiaalihuollon palveluun.

”Asiakkaamme saavat entistä parempaa palvelua. Toimintamme laatu ja läpinäkyvyys vahvistuvat, kun asiakastietojen dokumentointia ja kirjaamiskäytäntöjä tarkastellaan yhdessä henkilöstön sekä järjestelmätoimittajan kanssa”, kuvaa kehittämispäällikkö Jussi Pulli Ensi- ja turvakotien liitosta.

Tietotulpat poistuvat

Kanta-palvelujen käyttö luo edellytykset yksityisen ja julkisen sektorin väliselle oikea-aikaiselle ja saumattomalle tietojen siirrolle.

Yksityiset sosiaalihuollon palveluntuottajat, kuten järjestöt, yritykset ja säätiöt tuottavat sote-palveluja suoraan asiakkaille tai ostopalveluna kunnille ja kuntayhtymille. Näiden palveluiden osuus on noin neljännes kaikista sosiaali- ja terveyspalveluista.

”Toivoisin, että sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttö olisi tulevaisuudessa myös yksi keskeisistä kriteereistä palvelutuottajan valinnassa”, Jussi Pulli ehdottaa.

Yksityiset toimijat voivat ennen vuotta 2020 arkistoida valtakunnalliseen Kanta-arkistoon oman asiakasrekisterinsä eli niiden asiakkaiden tiedot, jotka maksavat palveluista itse. Ostopalveluina tuotettavien palveluiden rekisterinpitäjä on kunta.

Vaiheistaminen helpottaa arkistointia

Kanta-palvelujen ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto on toistaiseksi vapaaehtoista sekä julkisille että yksityisille sosiaalihuollon toimijoille. Asiakastiedon arkiston käyttö edellyttää Kanta-yhteensopivaa ja sertifioitua tietojärjestelmää. Sertifiointi voidaan suorittaa myös käyttöönottovaiheessa.

Asiakastiedon arkistoon on odotettavissa kahden vuoden kuluttua lisää Kanta-toiminnallisuuksia. Siksi THL suosittelee etenemään arkistoinnissa vaiheittain.

”Kanta-palveluiden käyttö muuttuu lakisääteiseksi ja monipuolistuu lähivuosina. Tietojen arkistointi porrastetusti Ensi- ja turvakotien liiton esimerkin tavoin keventää käyttöönottoa”, täsmentää kehittämispäällikkö Maarit Rötsä THL:stä. ”