Kansainvälistä ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaista kampanjapäivää vietetään jälleen 15.6. Tämän vuoden teemana on Taloudellinen kaltoinkohtelu

Kätketyt äänet -kampanjapäivää vietetään Suomessa nyt 13. kertaa.

-Tänä vuonna kätketyt äänet -teemapäivä nostaa erityisesti ikääntyneiden kohtaaman taloudellisen kaltoinkohtelun.

Tampereen Tammelantorilla 15.6.18 pidettävä kampanjapäivän päätilaisuus klo 10-14 on kaikille avoin ja maksuton.

-Ikääntyneiden taloudellinen kaltoinkohtelu on lisääntynyt huolestuttavasti viime vuosina.  Vuonna 2016 poliisin tietoon yli 16 000 ikääntyneisiin kohdistuvaa tutkintaan johtanutta omaisuusrikosta. Rikostilastoissa näkyy kuitenkin vain jäävuoren huippu ilmiöstä, Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n toiminnanjohtaja Satu Taiveaho muistuttaa.

-Suurin riksi joutua taloudellisen hyväksikäytön uhriksi on niillä, jotka tarvitsevat apua raha-asioidensa hoitamisessa tai jotka eivät ole koskaan niitä hoitaneet itsenäisesti. Ikääntyneisiin kohdistuvissa rikoksissa hyödynnetään asiakkaan toimintakyvyn heikkoutta, yksinäisyyttä ja yksinasumista, Taiveaho korostaa.

-Taloudellisen kaltoinkohtelun muodot ovat valitettavan moninaiset. Läheisissä ihmissuhteissa iäkkään omaisen tili saatetaan tyhjentää eläkepäivänä, tai läheinen muuttaa hänen luokseen asumaan ilman lupaa. Iäkäs omainen saatetaan painostaa myymään tai luovuttamaan omaisuuttaan, laatimaan valtakirja iäkkään omaisuuden hoitamiseksi tai allekirjoittamaan testamentti vastoin iäkkään henkilön etua. Myös painostamista ennakkoperintöön, lainaan tai lahjaan esiintyy.  Taloudellinen kaltoinkohtelija on useimmiten ikääntyneen aikuinen lapsi, Taiveaho toteaa.

-Ikääntyneisiin kohdistuvaa taloudellista huijausta on myös ”pakkomyynti”, kuten epäeettinen puhelinmyyni, turhat kotiremontit ja tarpeettomat vakuutukset. Ikääntyneitä ovat joutuneet mm. ”valepoliisien” tai katuryöstäjien ryöstön kohteiksi. Ikääntyneiden kotiin on tunkeuduttu esiintyen viranomaisena, haastattelijana tai ateriapalvelutyöntekijänä. Ikääntyneitä täytyy kyetä turvaamaan näiltä ilmiöiltä, Taiveaho korostaa.

Lisätietoa tapahtumasta on sivulla: www.katketytaanet.fi.

Kätketyt äänet -päätapahtuman Tampereen Tammelantorilla järjestävät yhteistyössä Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry, Tampereen kaupunki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry, Vanhustyön keskusliitto ry, Suomen lähi- ja perushoitajien liitto SuPer ry, Geronomiliitto, Muistiliitto, Kirkkohallitus, Laurea AMK, Tampereen ensi- ja turvakoti sekä Setlementti Tampere ja Tampereen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyverkosto. 

Lisätietoja:

Satu Taiveaho
Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry
satu.taiveaho@suvantory.fi, 050 411 2060