NEA naiserityisyys asunnottomuustyössä – hankkeessa on  tuotettu uusi koulutuspaketti, joka antaa ammattilaisille tietoja ja taitoja naisten huomioimiseen asunnottomuustyössä. 

Ensi- ja turvakotien liitto, Helsingin ensikoti ry sekä Turun ensi- ja turvakoti ry ovat ollut mukana NEA-hankkeessa, jonka tavoitteena on ollut yhteistyön avulla kehittää keinoja naisten asunnottomuuden poistamiseksi. Keskeisenä tekijänä naisten asunnottomuuden poistamisessa on naiserityisen työotteen ymmärtäminen ja sen saaminen osaksi asunnottomuustyötä.

Koulutuspaketin tavoitteena on tuoda tätä työotetta näkyvämmäksi ja tarjota hyväksi havaittuja käytäntöjä asunnottomuustyöhön. Materiaali on tuotettu hyödyntäen NEA-hankkeessa kerättyä tietoa asiakastyöstä sekä kansainvälisestä yhteistyöstä saatuja kokemuksia. Koulutuskokonaisuudessa on yhdistetty ammatillista osaamista sekä kokemusasiantuntijuutta.

Kuusiosaiseen videokoulutuspakettiin kuuluvat seuraavat aihealueet:

  1. Johdatus naiserityisyyteen
  2. Häpeä ja stigma osana naisten asunnottomuutta
  3. Naisten asunnottomuuden kietoutuminen sosiaalisiin suhteisiin
  4. Väkivallan yhteys naisten asumiseen
  5. Traumakokemusten yhteys naisten asumiseen
  6. Hyviä käytäntöjä naisten kanssa tehtävässä työssä

Jokainen koulutuspaketin osio on oma kokonaisuutensa, joten niitä on mahdollista katsoa oman kiinnostuksen mukaan myös yksittäin ja haluamassaan järjestyksessä. Koulutuspakettia sekä sen osioita voi hyödyntää muun muassa itsenäisesti, työyhteisöissä ja koulutuksissa. Koulutuspaketin esityksiin on sisällytetty pohdintatehtäviä sekä linkkejä, joiden avulla teemaan on mahdollista tutustua syvemmin.

Materiaali löytyy kokonaisuudessaan asuntoensin.fi-sivulta: https://asuntoensin.fi/aineistopankki/naiserityisen-asunnottomuustyon-koulutuspaketti/

Kuva: Genessa Panainte on Unsplash