Kesällä toimintansa käynnistänyt palvelu on erikoistunut päihdeongelmaisten odottavien äitien ja vauvaperheiden kuntoutukseen. Vauvat ja vanhemmat käyvät päivisin kodinomaisessa yhteisössä, jossa harjoitellaan turvallista arkea vauvan kanssa. Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry:n avaama Pidä kiinni® -avopalveluyksikkö on toivottu tukimuoto Kymenlaaksoon.

Avopalveluyksikkö Nuppu on osa valtakunnallista Pidä kiinni -hoitojärjestelmää, joka yhdistää päihdekuntoutuksen sekä vauvan ja vanhemman varhaisen kiintymyssuhteen ja vuorovaikutuksen tukemisen. Hoitojärjestelmään kuuluu Nupun lisäksi yhdeksän muuta avopalveluyksikköä ja seitsemän ympärivuorokautista hoitoa antavaa päihdeongelmien hoitoon erikoistunutta ensikotia. Lakisääteisiä palveluja täydentävä, koko perheen avokuntoutusyksikkö on Kymenlaakson alueella ensimmäinen.

– Huoli päihdeongelmallisten vauvaperheiden tilanteesta heräsi muutama vuosi sitten vauvaperheiden kanssa toimivien työntekijöiden keskuudessa. Päihteitä käyttäville perheille ei ollut oikeanlaista apua tarjolla ja vauvat ja perheet jäivät liian usein vaille riittävää tukea, kertoo toiminnanjohtaja Tiina Palviainen, Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistyksestä.
– Keskustelu innosti kokoamaan alueen toimijat yhteen, kehittämään ideaa eteenpäin ja hakemaan rahoitusta Veikkauksen tuotoista uudelle vauvaperheiden kuntoutukseen erikoistuneelle Pidä kiinni -avopalvelulle, iloitsee Palviainen.

Kehittämistyön alusta asti mukana oli Kymenlaakson sote-toimijat ja Pidä kiinni -avopalveluyksikkö kehitettiin täydentämään lakisääteisiä vauvaperheiden palveluita. Yhteistyösopimus Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän (Kymsoten) kanssa tehtiin jo rahoituksen hakuvaiheessa.

Vauvan turvallisuus on tärkeintä

Raskausaika ja varhaislapsuus ovat merkittäviä lapsen terveen kehityksen kannalta. Raskaudenaikainen päihteiden käyttö vaarantaa sikiön terveen kehityksen sekä vaikeuttaa lapsen ja vanhemman välisen turvallisen kiintymyssuhteen muodostumista. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä perustuu siihen, että äitiyttä ja isyyttä tuetaan ja vahvistetaan yhtäaikaisesti päihdekuntoutuksen kanssa. Tärkeintä on vauvan turvallinen kasvu ja kehitys..

Raskaus- ja vauva-aika on erityinen mahdollisuus vanhemmalle luopua päihteistä. Niin vauvan kuin vanhemmankin kannalta on tärkeää, että apua on saatavilla jo odotusaikana. Päihdeongelmasta toipuvat perheet tarvitsevat mahdollisuuden tiiviiseen ja pitkäkestoiseen tukeen, sillä kokonaisvaltainen kuntoutuminen on hyvin hidasta. Hoitojaksojen pituudet Nupussa vaihtelevat puolesta vuodesta useampaan vuoteen. Perheillä on mahdollisuus olla Nupussa asiakkaana aina siihen saakka, kunnes perheen nuorin lapsi täyttää kolme vuotta.

– Nupun yhteisökuntoutuksen piirissä on tavoitteena tukea vuosittain 8 – 12 perhettä, vastaava sosiaalityöntekijä Fiia Eho kertoo.
– Kerromme palvelusta ja tarjoamastamme avusta siellä missä ihmiset liikkuvat, esimerkiksi tapahtumissa tai sosiaalisessa mediassa. Meidät ohjaajat myös tavoittaa nopeasti ja nimettömästi somessa, verkkochatissä, soittamalla tai vaikka WhatsUp -viestillä. On tärkeää, että avun saannin kynnys on mahdollisimman matala, sillä vauva ei voi odottaa.

Avopalveluyksikkö Nupussa tuetaan koko perhettä. Vauvat ja taaperot vanhempineen asuvat omissa kodeissaan, josta he osallistuvat yhteisöön sovittuina arkipäivinä. Hoito suunnitellaan kunkin perheen yksilölliset tarpeet huomioiden ja se sisältää toisten samassa tilanteessa olevien vanhempien tuen ja yksilötapaamisten lisäksi ryhmiä, sekä asiakkaiden mukana tapaamisia heidän omissa verkostoissaan. Nupussa kesällä kuntoutuksen aloittaneet perheet ovat kertoneet pitävänsä erityisen tärkeänä yhteisön mahdollistamaa vertaistukea.

– Sekä vauvoille, että vanhemmille on tosi tärkeää solmia uusia ystävyyssuhteita ja nähdä, että muutkin kamppailevat samojen ongelmien kanssa. Ja vaikeistakin päivistä selvitään yhdessä, kuvaa Eho.

Valtakunnallinen hoitojärjestelmä auttaa perheitä vaikuttavasti

Päihdekuntoutus yhdistettynä vauvan ja vanhemman vuorovaikutuksen tukemiseen on ainutlaatuinen suomalainen innovaatio.  Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä on auttanut 20 vuoden aikana 3000 vauvaa. Pidä kiinni -hoito kuntouttaa vakavasti päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja vauvaperheitä. Joka vuosi hoidossa on noin 250 perhettä. Ilman apua vauvojen terveys ja kehitys olisi vakavassa vaarassa.

Vakavasti päihdeongelmaisten odottavien äitien ja vauvaperheiden ympärivuorokautinen kuntoutus on pääosin Ensi- ja turvakotien liiton vastuulla. Valtakunnallisen järjestelmän piirissä; ensikodeissa ja avopalveluissa autettiin viime vuoden aikana 191 äitiä, 193 lasta ja 78 isää. Lisäksi avopalveluyksiköiden etsivän ja matalan kynnyksen palveluiden kautta on autettu lähes 500 (476) perhettä erilaisissa elämäntilanteissa. Toteutunutta toimintaa on ollut mm. nimetön chat -palvelu, perheryhmät, odottavien äitien ryhmät tai asiakkaiden omat yhteydenotot ammattilaisiin.

Kymenlaakson Ensi- ja turvakoti ry on lastensuojelujärjestö, joka auttaa vaikeissa elämäntilanteissa olevia lapsia ja perheitä. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lapsen edun ensisijaisuutta, tukea aikuisia vastuulliseen vanhemmuuteen ja ennaltaehkäistä lasten laiminlyöntiä sekä lähisuhde- ja perheväkivaltaa. Vuosittain autamme noin tuhatta apua hakevaa ihmistä Kymenlaakson alueella.

Lisätietoja:

Fiia Eho
vastaava sosiaalityöntekijä, Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys
p. 044 744 0331, fiia.eho@kletu.fi

Tiina Palviainen
toiminnanjohtaja, Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys
p. 040 754 8047, tiina.palviainen@kletu.fi

Niina Kokko
asiantuntija, Ensi- ja turvakotien liitto ry
p. 050 345 0223, niina.kokko@etkl.fi