Vanhempien lisääntynyt riitaisuus näkyy Ensi- ja turvakotien liiton (ETKL) eropalveluissa, joissa avunsaajista noin neljäsosa on lapsia ja nuoria. Asiantuntijoiden mukaan vanhempien ja ammattilaisten tulisi huomioida eroperheiden nuoret paremmin.

Vuonna 2022 yli 4000 sai apua ETKL:n 22 jäsenyhdistyksen eropalveluista ympäri Suomen. Apua saaneista lähes 1000 oli lapsia ja nuoria. Lisääntynyt riitaisuus näkyi vanhempien yleisimmissä syissä hakea apua: erokriisi ja siihen liittyvät tunteet, vanhempien väliset vuorovaikutusongelmat ja lasta koskevat sopimukset.

Vanhempien riitaisa ero voi olla nuorelle traumaattinen kokemus ja aiheuttaa jopa mielenterveysongelmia. Silti vanhemmat hakevat apua tyypillisesti vasta siinä vaiheessa, kun eropäätös on jo tehty, eivätkä ammattilaiset aina kohtele nuoria lapsista tai aikuisista erillisenä ryhmänä perheitä kohdatessaan. Vuoden 2021 kouluterveyskyselyn mukaan nuorten kokema yksinäisyys ja ahdistuneisuus ovat lisääntyneet. Pahoinvointia voitaisiin vähentää ennaltaehkäisevällä työllä ja olemalla nuoren tukena vanhempien erotessa.

– Nuoruuteen kuuluu tasapainoilu kodista irtautumisessa ja oman identiteetin muodostumisessa, mikä tekee vanhempien erosta nuorelle omalla tavalla haastavan. Nuoren toiveet ja mielipide tulisi selvittää hyvissä ajoin ennen asumisjärjestelyjä. Vanhempien tulisi huolehtia, ettei nuoren yhteys kumpaankaan vanhempaan katkea. Lapsella on lain turvaama oikeus säilyttää suhde kumpaankin vanhempaansa eron jälkeenkin, ETKL:n Ero lapsiperheessä -työn asiantuntija Milja Harju sanoo.

Vanhempien ero vaikuttaa aina nuoreen

Ammattiavun merkitys kasvaa niiden nuorten kohdalla, joilla ei ole mahdollisuutta tukeutua lähipiiriin. Ero lapsiperheessä -työn kehittämispäällikkö Jussi Pullin mukaan on tärkeää turvata nuoren mahdollisuus hakea apua myös itsenäisesti:

– Vanhempi saattaa jopa vastustaa nuoren hakeutumista avun piiriin. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun vanhempi mieltää eron vain vanhempien asiaksi, joka täytyy käsitellä vain vanhempien kesken. Ero vaikuttaa silti aina koko perheeseen.

Viime vuonna ETKL:n Lasten ja nuorten chat tavoitti ennätysmäärän avun hakijoita. Chatissa käytiin yli 1000 keskustelua. Vaikka vanhempien ero ei ole yleisin keskustelun aihe, se on toisinaan huolien taustatekijä. Vanhempien ero voi aiheuttaa ahdistusta, jaksamisen ongelmia sekä heijastua haasteina seurustelusuhteissa – kaikki toistuvia teemoja Lasten ja nuorten chat-keskusteluissa.

Erofoorumi lisää tietoa keinoista, joilla nuoria voidaan auttaa

Erofoorumi kokoaa yhteen eroperheitä kohtaavia ammattilaisia keskiviikkona 22.3. Teemana on Nuoret, mielenterveys ja vanhempien ero. Tapahtumassa tuodaan esille, millaisia vaikutuksia vanhempien erolla on nuorten mielenterveyteen ja hyvinvointiin. Vanhempien eroa käsitellään tutkimustiedon ja käytännön työn näkökulmasta. Tutustu ohjelmaan

Lisätietoa

Jussi Pulli, Ero lapsiperheessä -työn kehittämispäällikkö
jussi.pulli@etkl.fi
040 504 1673

Milja Harju, Ero lapsiperheessä -työn asiantuntija
milja.harju@etkl.fi
050 327 3277