Ensi- ja turvakotien liitto selvittää koronakriisin vaikutuksia lapsiperheisiin. Verkkokyselyllä  selvitetään koronan aiheuttamia ongelmia ja niistä selviytymistä. Haluamme myös tietää mistä ja millaista tukea perheet ovat saaneet vaikeuksiin ja sen, jos perheet ovat jääneet ilman apua.

Kysely on suunnattu kaikille lapsiperheille, joissa on alaikäisiä lapsia. Vastaamalla autat meitä vaikuttamaan päättäjiin, jotta koronan aiheuttamia ongelmia tunnistetaan, lievennetään ja ratkaistaan paremmin. Vastaaminen vie aikaa vain 3-5 minuuttia.

Nimettömästi vastattavan kyselyn tuottamaan tietoa käytetään vaikuttamis- ja kehittämistyön tukena.

Vastaa lapsiperheiden kyselyyn

Kiitos avustasi!

Lisätietoa 

Aki Siltaniemi, järjestöpäällikkö
p. 050 367 3447, aki.siltaniemi@etkl.fi

Kysely lapsiperheille:

Mitä ongelmia korona on aiheuttanut?