Keräämme tietoa siitä, mikä auttaa väkivallasta toipumisessa.

Väkivallasta selviytyminen edellyttää usein hiljaisuuden rikkomista. Kenelle sinä kerroit kokemuksistasi? Väkivaltaan on myös tärkeää saada tukea. Mistä sinä sait apua? Väkivallasta toipuminen on usein prosessi, joka ottaa aikansa. Mikä sinua tuki toipumisessa? Mikä sai sinut uskomaan hyvään huomiseen, luomaan turvallisia ihmissuhteita ja hyvää oloa?

Toivomme että saamme vastauksia niin väkivaltaa kokeneilta, kuin sitä käyttäneiltä henkilöiltä, jotka ovat toipuneet tai matkalla kohti väkivallatonta elämää. Sinun kokemuksesi antaa arvokasta tietoa väkivallatonta elämää rakentaville. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu anonyymisti.

Vastaa kyselyyn tästä linkistä

Kokoamme vastausten pohjalta tietoa väkivaltatyön kehittämiseksi edelleen vastaamaan väkivallan kokijoiden ja tekijöiden tarpeita, turvallisen elämän rakentamiseksi.

Tuloksia jaetaan vuoden aikana myös blogikirjoituksissa ja sosiaalisen median päivityksissä. Seuraa keskustelua seuraavilla tunnisteilla #sinäselvisit #uskallapuhua #vv40v #turvassatänään #safetyismyright

Väkivallatonta elämää jo 40 vuotta

Ensi- ja turvakotien liitto juhlii tänä vuonna 40-vuotista väkivaltatyötä. Ensimmäiset liiton yhdistysten turvakodit perustettiin antamaan turvaa perheväkivaltaa kohdanneille vuonna 1979.

Vuonna 2018 yhdistysten ylläpitämissä 17 turvakodeissa autettiin 3347 apua hakevaa ja pidempikestoista tukea tarjoavissa avopalveluissa autettiin 3110 henkilöä. Palveluissamme autetaan kaikkia väkivallan osapuolia.  Liitto jäsenyhdistyksineen on suurin valtakunnallisesti lähisuhdeväkivaltaan apua tarjoava toimija.

Kysely liittyy osaksi juhlavuoden viestintää.

Listätietoja
Johanna Matikka, asiantuntija, Ensi- ja turvakotien liitto
johanna.matikka@etkl.fi