Ensi- ja turvakotien liitto järjestää vuoden 2022 aikana kahdeksan virkistysleiriä tukea tarvitseville vauvaperheille. Leirit järjestetään vakuutusyhtiö LähiTapiolan lahjoituksen turvin. Virkistysviikonloput tulevat tarpeeseen, sillä vanhempien jaksaminen on ollut korona-aikana koetuksella. Leirit on tarkoitettu tukea tarvitseville nykyisille tai entisille asiakasperheille ja yhteistyössä on mukana neljä jäsenyhdistystä. Leirit tavoittavat yli 60 perhettä.

Kahden vuoden poikkeusajan vaikutukset näkyvät perheiden jaksamisessa. Erityisesti vaikutus on koskenut yksinhuoltajaperheitä ja perheitä, joissa on jo aikaisemmin ollut erilaisia selviytymiseen liittyviä ongelmia, tuen tarpeita tai taloudellisia huolia. Näyttää siltä, että perheen aiempiin psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen sekä sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvät ongelmat näyttävät koronan jatkuessa entisestään syventyneen ja kasautuneen.

Vuoden 2022 aikana toteutetaan yhteensä kahdeksan perheleiriä. Leirit on tarkoitettu yhdistysten toiminnassa mukana oleville ja entisille asiakasperheille. Leirillä perheet saavat mielekkään toiminnan lisäksi ilon hetkiä lasten kanssa sekä tavata toisia samassa tilanteessa olevia vanhempia. Hengähdystauko arjesta ja huolista auttaa jaksamaan ja voi lievittää yksinäisyyttä.

− Lähi-Tapiolan lahjoittamat leirit tulevat todella tarpeeseen, iloitsee Niina Neuvonen, Ensi- ja turvakotien liiton vaativan vauvatyön asiantuntija.
− Perheillä voi olla taloudellisia huolia, tukiverkostot saattavat puuttua ja koronan varjostamana vauva-aikana on kasautunut uupumusta. Jos arjesta vielä on selvittykin, on oma hyvinvointi jäänyt vanhemmilla vähälle huomiolle. Nämä leirit on suunnattu erityisen haavoittavassa asemassa oleville; yksinhuoltajille ja perheille, joissa on taloudellisia huolia. Myös maahanmuuttajataustaiset perheet voivat olla vaikeassa asemassa, Neuvonen muistuttaa.  
−  Leirien ohjelmasta vastaavat kokeneet työntekijät ja viikonloppuna järjestetään omaa toimintaa sekä lapsille että aikuisille. Leireillä on mukana myös vapaaehtoisia, jotka osallistuvat ohjelman toteutukseen ja vauvojen hoitamiseen.

Leirit toteutetaan liiton koulutuskeskus Sopukassa yhteistyössä neljän jäsenyhdistyksen kanssa. Perheitä tulee Pääkaupunkiseudun Turvakoti ry:n, Kaapatut Lapset ry:n, Pienperheyhdistyksen ja Äimä ry:n kautta. Ensimmäiset kaksi leiriä toteutetaan touko-kesäkuun vaihteessa ja ne on suunnattu perheille, joissa vanhempi asuu yksin vauvan tai taaperon kanssa. Syksyn leireistä yksi on suunnattu Ukrainasta sotaa paenneille vauvaperheille. Kahdeksalle leirille osallistuu kerrallaan 8-9 perhettä, mikä tarkoittaa, että LähiTapiolan lahjoituksen avulla tavoitetaan noin 60 perhettä eli yli 150 apua tarvitsevaa.