Väkivaltaa kokeneille tarjottavien palveluiden saatavuus on lisääntynyt. Tilastojen mukaan lähisuhdeväkivalta ei silti näytä vähentyvän. Suomessa tulisi panostaa väkivallan tekijöiden auttamiseen, jotta väkivalta voidaan saada loppumaan.

Ensi- ja turvakotien liitto auttaa myös väkivaltaa käyttäviä irtautumaan väkivallasta. Ammattiapu väkivaltaisen käyttäytymisen lopettamiseksi on tehokas keino ehkäistä väkivaltaa.

– Väkivalta ei lopu ilman tekijöiden auttamista. Väkivaltatyöhön tarvitaan lisää resursseja, jotta väkivaltaa kokeneiden auttamisen lisäksi voidaan auttaa tehokkaasti myös väkivaltaa käyttäneitä. Tekijätyöstä on hyviä tuloksia, mutta tarvitaan myös lisää tutkimusta, sanoo väkivaltatyön asiantuntija Jaana Autto.

Varhainen puuttuminen väkivallan käyttämiseen on ensisijaisen tärkeää. Mitä aiemmin väkivalta saadaan katkaistua, sen parempi se on kaikille osapuolille. Tekijän auttamisella on suuri merkitys myös ylisukupolvisten ketjujen katkaisemisessa. Väkivaltaiset käytösmallit periytyvät helposti, jos apua ei ole saatavilla kaikille väkivallan osapuolille.

– Tämänhetkinen epävarma ja vaikea taloustilanne lisää väkivaltaa perheissä. Tarvitaan lisää resursseja sekä ennaltaehkäisevään työhön että väkivallan katkaisemiseen. Nyt ongelmana on, ettei saatava apu ole tarpeeksi pitkäkestoista. Apuun täytyy myös usein hakeutua itse, mikä tarkoittaa, että oman käytöksen ongelmallisuus tulisi ensin havaita ja hyväksyä. Tarvittaisiin lisää yhteistyötä, jotta väkivalta otettaisiin matalalla kynnyksellä puheeksi esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Tällä hetkellä esimerkiksi Ensi- ja turvakotien liiton palveluissa apua hakenut väkivallan tekijä on nykyisellä rahoituksella oikeutettu vain viiteen tapaamiskertaan. Apua tulisi saada pitkäkestoisemmin, jotta pysyvä muutos on mahdollinen.

Kehitetty ja testattu Turvallisille raiteille-ohjelma on jo olemassa ja sen käyttämiseen kannattaa suunnata resursseja, jotta väkivalta saadaan vähenemään tai kokonaan loppumaan.

Suomi on Euroopan unionin perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan EU:n toiseksi turvattomin maa naisille. Lähes joka toinen nainen Suomessa on kokenut parisuhdeväkivaltaa eikä merkkejä väkivallan vähenemisestä näy. Ensi- ja turvakotien liitossa autettiin viime vuonna entistä suurempaa määrää väkivaltaa kokeneita. Yli 11 000 autetusta suurin osa oli naisia.

Matkalla väkivallattomuuteen: Turvallisilla raiteilla –hankkeen päätösseminaari 27.9.

Turvallisille raiteille-hankkeessa (2020-2023) edistetään lähisuhdeväkivallan tekijöiden kanssa tehtävää työtä. Hankkeessa kehitetty väkivallan katkaisuohjelma on suunnattu lähisuhteessaan väkivaltaa käyttäneille tai väkivaltarikokseen syyllistyneille sekä omasta käyttäytymisestään huolestuneille henkilöille. Ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota väkivallan uhrin, lasten ja läheisten palveluohjauksen sekä riskien arviointiin. Turvallisille raiteille-hankkeen on rahoittanut Oikeusministeriö.

Hankkeen päätösseminaari 27.9. tarjoaa ajankohtaista tietoa väkivaltaa käyttävien auttamisesta sekä Turvallisille raiteille -lähisuhdeväkivallan katkaisuohjelman menetelmistä ja siihen liittyvästä tutkimuksesta.