Toiminnallista Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään ensimmäistä kertaa kouluissa ympäri Suomen 19. -23.11. Viikon tavoitteena on edistää lapsen oikeuksien toteutumista oppilaiden ja koulun henkilökunnan keskuudessa. Mukana viikolla on yli 300 suomen- ja ruotsinkielistä koulua. Viikon teema on osallisuus.

Lapsen oikeuksien viikko on kouluille suunnattu toiminnallinen teemaviikko, jonka tavoitteena on edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja Lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta oppilaiden, opettajien ja kouluhenkilökunnan keskuudessa yhteisen tekemisen kautta. Viikko järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa ja se on suunnattu pääasiassa alakouluikäisille.

Lapsen oikeus ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin on yksi YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen perusperiaatteista. Lapsen oikeuksien sopimuksella ja on tänä päivänä vahva asema myös opetussuunnitelman perusteissa, jotka painottavat opetuksen järjestäjän velvollisuutta edistää kaikkien oppilaiden osallisuutta.

Kouluille tarjotaan Lapsen oikeuksien viikolla valmiita oppimateriaaleja, tehtäviä sekä vinkkejä, joiden avulla osallisuutta on mahdollista harjoitella ja edistää. Lapsia ja opettajia kannustetaan suunnittelemaan viikkoa yhdessä lasten kanssa ja tekemään viikosta omannäköisensä. Kaikki viikon materiaalit on julkaistu myös ruotsiksi.

Lasten mielipiteiden kuuntelu kannattaa

Lasten mielipiteiden huomioimisella on tärkeitä seurauksia. Koulun ilmapiiri paranee, kun päätökset on tehty lasten kanssa yhteistyössä ja oppilaat myös viihtyvät koulussa paremmin. Lapsilla on myös asioihin uusia ja raikkaita näkökulmia, joiden huomioiminen kannattaa.

Kaikki lapset eivät vielä kuitenkaan koe pystyvänsä vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin koulussa. Keskusliiton vuonna 2017 teettämän Omnibus-kyselyn perusteella vain 43 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että lapset voivat koulussa vaikuttaa riittävästi omiin asioihinsa.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen Kouluterveyskyselyn mukaan esimerkiksi vain 32 prosenttia pojista kokee, että opettaja on usein kiinnostunut mitä oppilaille kuuluu.

Oululaisen Pateniemen koulun viidennen luokan opettaja Susanna Wåghals-Päätalo uskoo, että kaikki opettajat pyrkivät huomiomaan kaikki oppilaat. Haastavan tilanteesta voi tehdä luokkien isot ryhmäkoot sekä oppilaiden persoonallisuuserot.
–  Puheliaimpien ja aktiivisimpien lasten osallisuus toteutuu usein automaattisesti. He saavat äänensä kuuluville. Arempien ja hiljaisempien lasten mielipiteiden kuulemiseen ja mukaan ottamiseen täytyy sen sijaan kiinnittää enemmän huomioita.

Wåghlas-Päätalo on huomannut esimerkiksi kirjoittamisen olevan hyvä keino.

– Kun lapsi saa kirjoittaa oman mielipiteensä rauhassa lapulle, uskaltaa hän esittää sen helpommin kuin jos mielipide pitäisi kertoa ääneen kaikille.

Wåghals-Päätalon mielestä opettajien pitäisi uskaltaa kokeilla lasten mukaan ottamista päätöksentekoon luokan asioissa enemmän. Silläkin riskillä, että joskus menee pieleen.

– Pitää vaan luottaa siihen, että kyllä lapsissa se viisaus kytee. Ja virheiden kautta he oppivat lisää.

Kaikki mukana olevat koulut löytyvät Lapsen oikeuksien viikon karttasovelluksesta: www.lapsenoikeuksienviikko.fi/ilmoittaudumukaan

Viikon järjestää lapsi- ja nuorisojärjestöistä, lapsiasiavaltuutetun toimistosta ja seurakuntien sekä valtion toimijoista koostuva Lapsen oikeuksien viestintäverkosto. Viikon teemana on osallisuus. Lapsen oikeuksien viikon suunnitteluun on osallistunut joukko opettajia ja lapsia eri puolilta Suomea. Ensi vuonna viikkoa laajennetaan muille kouluasteille sekä varhaiskasvatuksen piiriin.

www.lapsenoikeuksienviikko.fi
www.lapsenoikeudet.fi

 

#lapsenoikeuksienviikko

 

Lisätietoja:

Viestinnän asiantuntija
Lastensuojelun Keskusliitto
Hanna-Mari Järvinen
puh. 044 329 0029
hanna-mari.jarvinen@lskl.fi