Suomalainen kalenteri uudistuu jälleen vuonna 2020. Lapsen oikeuksien päivä katsotaan vuodesta 2020 lukien vakiintuneeksi liputuspäiväksi, mikä tarkoittaa, että sen kohdalle kalentereihin tulee jatkossa lipunkuva. Lapsi- ja perhejärjestöissä iloitaan uudistuksesta kovasti, sillä asian eteen on niissä pyritty vaikuttamaan jo pitkään.

Lapsen oikeuksien päivän matka vakiintuneeksi liputuspäiväksi on ollut pitkä. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989 ja se tuli kansainvälisesti voimaan vuonna 1990. Suomessa sopimus on ollut voimassa vuodesta 1991. Lapsen oikeuksien sopimus on laintasoinen, ja se koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Sopimus on poikkeuksellisen laaja, kattava ja yksityiskohtainen ihmisoikeussopimus.

Sisäministeriö on vuodesta 2013 lähtien suositellut kansalaisille yleistä liputusta lapsen oikeuksien päivänä. Ilman lipunkuvaa lapsen oikeuksien päivä on ollut suomalaisessa kalenterissa vuodesta 2002.