Osa lapsista joutuu elämään väkivallan tai väkivallan uhan keskellä. He eivät voi itse vaikuttaa tilanteeseen. Väkivalta voi kohdistua lapseen itseensä tai hän voi nähdä sitä tai reagoi väkivaltaan käyttämällä itse väkivaltaa. Kaikissa tapauksissa väkivalta vaikuttaa lapseen. Se on vahingollista hänelle nyt ja vahingoittaa hänen kehitystään. Vaikutus voi näkyä lapsen myöhemmässä elämässä monilla elämän osa-alueilla.

Saako lapsi väkivaltaan apua, on kiinni aikuisista. Luotettavan ja ammattimaisen tuen avulla väkivalta on mahdollista katkaista ja väkivaltakokemuksista voi selvitä. Aikuisten on tärkeää mahdollistaa lapsille turvallinen ympäristö kasvaa ja auttaa väkivaltaa kokeneita lapsia toipumaan kokemuksistaan.

Ensi- ja turvakotien liiton väkivaltatyön avopalveluissa tarjoamme apua ja tukea väkivaltaa kokeneille alle 18-vuotiaille lapsille. Viime vuonna apua sai 573 lasta, joista noin puolet oli alakoululaisia. Työ tähtää väkivallan  katkaisemiseen lapsen elämässä ja lapsen kokonaistilanteen ja jatkotyöskentelyn tarpeen arviointiin. Tavoitteena on lapsen turvallisuuden lisääminen, hänen tarpeidensa tunnistaminen ja selviytymiskeinojen vahvistaminen. Lapsen auttamista vahvistetaan työskentelemällä vanhempien kanssa.  Avopalveluissa autettiin myös reilua 4300 aikuista. Lapsen kanssa työskentely rakentuu turvallisuudelle ja kiireettömyydelle ja siinä otetaan huomioon lapsen toiveet ja kehitystaso.

Ensi ja turvakotien liiton 22 jäsenyhteisöä tarjoaa väkivaltatyön avopalveluita ympäri Suomen. Lapset voivat tulla myös juttelemaan nimettömästi turvallisen aikuisen kanssa Lasten ja nuorten chattiin. Chat avattiin elokuussa ja jo vuoden loppuun mennessä siellä käytiin 364 keskustelua. Yleisimpiä aiheita olivat vanhemman lapseen kohdistama henkinen väkivalta, vaikeudet puhua vanhemman kanssa ja väkivalta sisarusten välillä. Pääset chattiin tästä.

Älä epäröi hakea apua, jos lähisuhdeväkivalta uhkaa lapsen turvallisuutta ja hyvinvointia. Lue lisää ja löydä lähimmät palvelut osoitteesta: www.nettiturvakoti.fi