Tärkeimpänä asiana peliyhtiöiden yhdistämisessä ja siihen liittyvässä arpajaislain ja asetusten valmistelussa Ensi- ja turvakotien liitto pitää sitä, että siinä on kohdeltava kaikkia peliyhteisöjä ja edunsaajaryhmiä yhdenvertaisesti. Tehdyissä esityksissä tämä ei liiton näkemyksen mukaan riittävästi toteudu.

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemiin asetusluonnoksiin liittyen rahapeliyhteisöjen yhdistämistä koskeviin hankkeisiin

Lausunto arpajaislaista

Lisää aiheesta

Uuteen rahapeliyhtiöön tähtäävän lain valmistelu, Sisäministeriö

Rahapelifuusio, SOSTE