Ensi- ja turvakotien liiton työmuoto joka työskentelee parempien erojen puolesta, käyttää nimikettä Ero lapsiperheessä entisen Neuvokeskuksen sijaan. Liiton jäsenyhdistyksissä tehtävä työ eroperheiden kanssa on lisääntynyt viime vuosina. Ero lapsiperheissä -työmuoto haluaa tuoda entistä paremmin esiin liiton sekä jäsenyhdistysten eroperheiden kanssa tehtävää työtä. Liiton ja jäsenyhdistysten eropalveluiden näkyväksi tekeminen tärkeää, jotta perheet saavat apua erotilanteissa ja pulmakohdissa.

Ero lapsiperheessä nimike kokoaa yhdistyksissä tehtävää erotyötä eron varhaisesta vaiheesta aina tapaamispaikka-toimintaan. Toiminnan alle kuuluu liitossa kehitettyjä menetelmiä eroavien vanhempien auttamiseen, kuten Eroneuvo-tilaisuudet, Vanhemman neuvo-vertaistukiryhmät ja Neuvokahvilat sekä yhdistysten järjestämät eroryhmät, vertaiskahvilat eron kokeneille, vanhempien eron kokeneiden lasten kanssa työskentely, vanhempien yksilö- ja perhetapaamiset sekä tapaamispaikkatoiminta.

Lue myös

Eroauttaminen Ensi- ja turvakotien liitossa