Sisäministeriö suosittelee Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputusta 1.10.2021 jo kuudennen kerran. Miina Sillanpään ansiot yhteiskunnallisena vaikuttajana, sosiaalipoliitikkona ja naisasianaisena ovat elähdyttäneet lukuisia yhteisöjä, järjestöjä ja yksittäisiä ihmisiä. Yhtä tärkeä yleisen ja pysyvän liputuksen aihe on kansalaisvaikuttaminen. Liputuspäivä merkitään kalenteriin vakiintuneena liputuspäivänä vuonna 2023.

Kuva: Miina Sillanpään säätiö

Miina Sillanpää oli ensimmäinen suomalainen naisministeri ja aikansa suuri kansalaisvaikuttaja, jonka työn jälki näkyy vielä nykyisinkin monilla yhteiskunnan osa-alueilla. Poliittisen uransa ohella Miina Sillanpäällä oli myös lukuisia vapaaehtoisia toimia ja tehtäviä, koska hän tarttui moniin yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja erityisesti yhteiskunnan vähäosaisten aseman parantamiseen. Hän toimi aktiivisesti palvelijattarien oikeuksien ja työolojen parantamiseksi, otti kantaa työssäkäyvien naisten asemaan ja perheoloihin, perusti ensikoteja yksinhuoltajaäideille ja heidän lapsilleen sekä kiinnitti huomiota vanhusten asemaan yhteiskunnassa. Miina Sillanpää on ensikotityön ja Ensi- ja turvakotien liiton perustaja.

Päivää juhlitaan myös järjestöjen päivänä. Kansalaisyhteiskunta ja kansalaisvaikuttaminen on tärkeää yhteiskunnan eheydelle. Jatkuva vuoropuhelu kansalaisten ja päättäjin välillä varmistaa yhteiskunnan kiinteyttä ja luo turvallisuutta sekä vakautta. Vaikuttamismahdollisuudet lisäävät ihmisten välistä luottamusta.

Ensimmäisen kerran liputuspäivää vietettiin vuonna 2016. Silloin lupa liputukselle oli kertaluonteinen ja liittyi Miina Sillanpään 150 juhlavuoteen.

#liputan – Tule mukaan

  1. Vedä lippu salkoon.
  2. Kerro yhdistyksen toiminnasta sanoin ja kuvin. Tänään on myös hyvä kutsua mukaan yhdistyksen toimintaan jäseneksi ja vapaaehtoiseksi.
  3. Voit myös liputtaa virtuaalisesti hyödyntämällä SOSTEn tuottamia somekuvia. Somessa voi käyttää tunnisteita #liputan #miinasillanpaa #järjestöjenpäivä