Luja-yhtiöt lahjoittavat yhteensä miljoona euroa pitkään tukemilleen tahoille, Aseman Lapset ry:lle, Ensi- ja turvakotien liitolle ja SOS-Lapsikylälle. Näin tehdessään Luja haluaa tukea erityisesti lapsia ja nuoria, joille korona-aika on ollut fyysisesti ja psyykkisesti haasteellinen. Lahjoituksen takana ovat kaikki Luja-yhtiöt eli Lujatalo Oy, Lujabetoni Oy ja Fescon Oy.

Luja-yhtiöillä on hyväntekeväisyystyössä jo useita vuosia jatkunut tukikumppanuus sekä Aseman Lapset ry:n, Ensi- ja Turvakotien liiton että SOS-Lapsikylän kanssa. Nyt tehtävän mittavan lahjoituksen ovat mahdollistaneet Luja-yhtiöiden menneen vuoden erittäin hyvä tulos ja yhtiön taloudellisesti vakaa tilanne.

– Tukemiemme järjestöjen tekemä työ on erittäin arvokasta ja olemme tehneet heidän kanssaan pitkään yhteistyötä perheyhtiömme arvojen mukaisesti. Yhtiöillämme koronavuosi 2020 meni hyvin, mutta yhteiskunnassa vuosi oli monin tavoin vaikea. Haluamme tukea tämän lahjoituksen avulla haastavassa tilanteessa olevia lapsia ja nuoria. Jokainen lujalainen on omalla panoksellaan mahdollistanut tämän lahjoituksen teon tuloksellisen työn kautta, sanoo Lujan hallituksen jäsen ja yksi omistajista Mirja Vainikainen.

Kunkin Lujan tukeman järjestön lahjoituksen käyttökohde suuntautuu konkreettisesti avuntarpeessa olevien lasten ja nuorten auttamiseen.

– Lapset ja nuoret kärsivät poikkeusajan rajoituksista, sillä heidän maailmansa tapahtuu tässä ja nyt. Sosiaaliset, taloudelliset ja henkiset haasteet ovat entisestään korostuneet jo aiemmin vaikeassa tilanteessa olevien perheiden elämässä ja vanhempien väsyminen heijastuu suoraan lasten ja nuorten hyvinvointiin. Lahjoitusrahalla pystymme turvaamaan toimintaamme poikkeusaikana ja sen jälkeenkin lasten, nuorten ja perheiden tukena monin eri tavoin. Olemme äärimmäisen kiitollisia lahjoituksesta, jonka voimme taata menevän koko yhteiskunnan parhaaksi, kiittää Aseman Lapset ry:n toiminnanjohtaja Christian Wentzel.

Koronan aiheuttama poikkeustila ja siitä johtuva perheiden eristyneisyys on lisännyt avun tarvetta. Ensi- ja turvakotien liitto auttoi viime vuonna yli 23 000 henkilöä, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Luja-yhtiöiden mittavalla lahjoituksella voimme auttaa entistä paremmin tukea tarvitsevia vauvoja, lapsia ja heidän perheitään uuteen alkuun, mistä haluamme lämpimästi kiittää Luja-yhtiötä pitkäaikaisena kumppaninamme. Tuki on myös tärkeä osoitus siitä, että lasten ja lapsiperheiden hyvinvointi on meidän kaikkien yhteinen asia. Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kotiin, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä.

– Otamme kiitollisina vastaan Lujan suuren lahjoituksen, jonka kohdennamme vähävaraisten perheiden lasten harrastamisen tukemiseen. Mieleinen harrastus on haastavissa oloissa kasvavien lasten ja nuorten kohdalla merkittävä syrjäytymiseltä suojaava tekijä. SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuki kohdistuu sitä kipeimmin tarvitseville lapsille ja se on osoittautunut kullanarvoiseksi avuksi jo sadoille perheille. Luja-yhtiöiden ryhtyessä nyt Unelmista totta -harrastustuen pääyhteistyökumppaniksi voimme kehittää toimintamallia aivan uudelle tasolle ja laajentaa sitä merkittävästi, iloitsee SOS-Lapsikylän toimitusjohtaja Mikaela Westergård.

Luja-yhtiöiden sponsorointipolitiikkana on ollut tukea pitkäjänteisesti edellä mainittuja tahoja ja samalla linjalla tullaan jatkamaan myös tulevaisuudessa.

Luja on kolmannen polven perheyritys ja yksi Suomen suurimmista rakennusalan konserneista. Yritys on toiminut alalla yli 65 vuotta. Luja-yhtiöihin kuuluvat Lujatalo Oy, Lujabetoni Oy ja Fescon Oy. Konsernin liikevaihto on yli 700 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 1500 työntekijää. Lujalla on Suomen lisäksi toimintaa myös Ruotsissa ja Venäjällä. www.luja.fi, facebook.com/lujayhtiot

Yhteystiedot
Luja-yhtiöt, brändi- ja viestintäjohtaja Jussi Hirvelä, p. 044 585 2390, jussi.hirvela@luja.fi

Luja-yhtiöt, hallituksen jäsen Mirja Vainikainen, p. 050 350 3975, mirja.vainikainen@luja.fi