Luja-yhtiöt tukee Ensi- ja turvakotien liiton koulutus- ja kuntoutuskeskus Sopukan kunnostusta. Tuen avulla vakavissa vaikeuksissa olevat perheet voivat keskittyä vanhemmuuden uudelleen rakentamiseen turvallisissa ja viihtyisissä olosuhteissa.

Sopukassa Sipoossa autetaan vuosittain noin 50 perhettä uuteen alkuun. Viikon mittaisilla kuntoutusjaksoilla on kerrallaan 6–8 perhettä, jotka tarvitsevat apua uupumuksen, masennuksen, väsymyksen tai muun vauvaperheen arjen ongelman takia. Yhteistä heille on, että ongelmat vaikuttavat vanhempana toimimiseen niin paljon, että lapsen turvallinen kehitys on vaarassa. Viikon aikana vauvaperheen arkea rakennetaan alusta alkaen uudestaan.

Tavoitteena on perheen tarvitsemien arkisten taitojen ja arjen hallinnan opetteleminen sekä vanhempien ja vauvan vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen tukeminen ja vahvistaminen. Perheet saavat vahvaa ammatillista ohjausta ja vertaistukea muilta perheiltä. Toiset samassa tilanteessa olevat perheet tekevät viikosta erityisen, sillä hyvin usein vanhemmat ajattelevat, ettei kukaan muu kamppaile samanlaisten ongelmien kanssa. Vanhemmat oppivat toinen toisiltaan ja usein ystävystyvät ryhmän aikana.

Tuloksellista apua perheille

Intensiiviviikot ovat osa Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten päiväryhmätoimintaa, jota järjestetään eri puolella Suomea. Päiväryhmät selkiyttävät lapsiperheen arkirytmiä, johon kuuluu syöminen, nukkuminen, ulkoilu ja erilainen vuorovaikutteinen toiminta. Ryhmäpäivät sisältävät ohjattua, vuorovaikutusta ja vanhemmuutta tukevaa toimintaa äideille ja vauvoille. Tavoitteena on tukea lapsen ikätasoista kehitystä.

Äitejä autetaan pitämään vauva mielessään niin, että perheen arki on vauvan kannalta turvallista ja virikkeellistä. Jos perheeseen kuuluu isä, hän voi osallistua toimintaan. Päiväryhmä tukee vauvan ja vanhemman välisen kiintymyssuhteen syntymistä ja vahvistumista. Päiväryhmien tulokset ovat parhaimmat silloin, kun perhe saa apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Parhaiten päiväryhmätoiminta sopii perheille, joilla on motivaatiota ja omaa halua muutokseen. Ryhmät kokoontuvat noin puolen vuoden ajan ja sen aikana perhe osallistuu intensiiviviikolle Sopukassa. Sopukassa vietetyn viikon ja päiväryhmien yhdistelmästä on saatu hyviä tuloksia. Selvityksen mukaan ryhmässä olleista perheistä yli puolella tilanne parani merkittävästi ja kolmasosalla vähintään jonkin verran. Perheiden kuntoutus toteutetaan Veikkauksen tuella, mutta kuntoutuskeskus Sopukkaa ylläpidetään suurimmaksi osaksi lahjoitusvaroin.

– Päiväryhmätoiminnalla ja siihen liittyvillä intensiiviviikoilla voidaan ehkäistä lasten huostaanottoja, mikä on inhimillistä ja taloudellista. Luja-yhtiöiden tuella Sopukkaa on voitu kunnostaa viihtyisämmäksi ja vaikeassa elämäntilanteessa olevat perheet ovat voineet paremmin keskittyä vanhemmuuden uudelleen rakentamiseen turvallisissa olosuhteissa, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä.

Lapset tärkeitä perheyhtiölle

Kaikki lapsiin ja perheisiin liittyvä on Luja-yhtiöille tärkeää, sanoo brändi- ja viestintäjohtaja Jussi Hirvelä.

Rakennus- ja betoniteollisuudessa toimivalle Luja-yhtiölle hyväntekeväisyys on Lujaa vastuullisuutta. Osana yrityksen sosiaalista vastuuta Luja-yhtiöt tukee rahallisesti Ensi- ja turvakotien liiton, Aseman Lapset ry:n ja SOS-lapsikylän toimintaa.

– Me olemme perheyhtiö. Yhtiökokouksessa tuesta lapsijärjestöille oli päättämässä jo kolmas sukupolvi.  Luja-yhtiöille kaikki mikä liittyy lapsiin ja perheisiin on oikeasti tärkeää, sanoo brändi- ja viestintäjohtaja Jussi Hirvelä Luja-yhtiöistä.

Yhtiö haluaa pitää hyvää huolta myös työntekijöidensä perheistä ja pitää esillä työnsä merkitystä.

– Teemme ihmisille energiatehokkaita koteja.

Ensi- ja turvakotien liiton ja Luja-yhtiöiden yhteistyö lasten ja perheiden hyväksi jatkuu.

kuvat: Tiuku Pennola ja Luja-yhtiöt