Miesten kynnys hakeutua auttamispalveluihin on madaltunut vajaassa kymmenessä vuodessa. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten palveluissa oli viime vuonna 3152 miestä, kun vuonna 2010 apua sai 1400 miestä. Liiton palveluita on kehitetty vastaamaan miesten ja isien tarpeita.

Miehet hakevat ja saavat aiempaa enemmän apua pulmiinsa, mikä näkyy kaikissa liiton palveluissa. Isät ovat yhä enemmän mukana ensikodeissa, mitkä perinteisesti on mielletty äitien ja vauvojen auttamiseksi. Miehet ovat saaneet apua myös väkivallan avopalveluissa ja turvakodeissa. Lisäksi miehille on kehitetty ja järjestetty ryhmätoimintaa erilaisiin elämäntilanteisiin kuten erotessa, vanhemmuuden tukemiseksi, päihderyhmiä sekä ryhmiä maahanmuuttajille. Suurin muutos on tapahtunut kuitenkin isissä itsessään. Miesten kynnys hakea apua on madaltunut.

– Isät eivät ole enää pitkään aikaan olleet vain äidin tai vauvan tukihenkilöitä, vaan miehet saavat yhä useammin apua itselleen, kertoo kehittämispäällikkö Jussi Pulli, Ensi- ja turvakotien liitosta.
– Perheen isän rooli ei ole enää ainoa auttamisen näkökulma vaan miehet saavat apua myös omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin, Pulli muistuttaa.

Perheet ovat myös muuttuneet ja muutos on luonut miehille perheisiin uusia rooleja. Myös asenteet isyyttä kohtaan ovat muuttuneet. Tämän päivän isä voi olla monella tavalla; etäisä, uusperheisä, sosiaalinen isä tai isoisä. Moninaiset roolit ja suhteet perheessä haastavat ja saattavat aiheuttaa ristiriitoja tao tuovat eteen uusia tilanteita. Joskus perheen tarpeet, yhteiskunnan paineet, arjen pyöritys ja omat toiveet ja odotukset ovat ristiriidassa. Työelämän joustavuus eri elämäntilanteissa on entistä tärkeämpää.

Muutosta on tapahtunut myös ammattilaisten suhtautumisessa, asenteissa ja palvelujärjestelmässä. Monimuotoisen isyyden tuomia tarpeita, toiveita ja haasteita otetaan monipuolisemmin huomioon.  Miehet saavat palveluissa tukea ammattilaisilta, isät nähdään ja kuullaan entistä paremmin neuvoloissa, päiväkodeissa ja kouluissa. Avun tarjoaminen erilaisiin vaikeuksiin on tavallisempaa ja tutumpaa. Palveluita on myös kehitetty vastaamaan erityisesti miesten tarpeisiin yhdessä asiakkaiden kanssa.

Myös vertaisuus tuntuu tärkeältä yhä useammalle isälle. Uusia vertaisuuden muotoja on kehitetty ja esimerkiksi vapaaehtoiset kokeneemmat isät auttavat vasta isäksi tulleita vauva-arkeen liittyvissä asioissa. Vapaaehtoisen kanssa voi treenata vauvanhoitoa tai jutella isyydestä.

Miestyön foorumissa tarkastella miestä suhteissaan

Yhdennentoista kerran järjestettävä Miestyön foorumi 30.-31.5.2018 tarkastelee miestä eri suhteiden kautta. Millaiseksi mies kokee elämänsä eri rooleissa monipuolisissa perhemuodoissa ja suhdekuvioissa? Millaisina nämä näkyvät ja kuuluvat eri ammattilaisten työssä? Miten näkyy miehen suhde omaan itseensä ja hyvinvointiin, ystäviin, puolisoon tai lapsiin? Miestyön foorumi on valtakunnallinen koulutus- ja verkostotapahtuma kaikille miehiä, isiä tai perheitä ammatissaan tai vapaaehtoisena kohtaaville. Osallistujia tapahtumaan odotetaan yli 200.

Miestyön foorumi 30.-31.5.2018, Hotelli Rantapuisto, Helsinki
Foorumin ohjelma

Lisätietoja

Jussi Pulli
p. 040 5041673, jussi.pulli@etkl.fi
kehittämispäällikkö, Ensi- ja turvakotien liitto