Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä lisätään suomalaiseen kalenteriin liputuspäiviksi vuonna 2023. Päivän tarkoituksena on muistaa Miina Sillanpään elämäntyötä ja nostaa esille kansalaisvaikuttamisen merkitys yhteiskunnassa. Miina Sillanpään päivää vietetään Suomessa myös järjestöjen päivänä. 

Miina Sillanpään Seura haki liputuspäivää ensimmäisen kerran vuonna 2011 yhdessä Miina Sillanpään Säätiö sr:n, Ensi- ja turvakotien liitto ry:n sekä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n kanssa Seuran silloisen puheenjohtajan Kirsti Rissasen johdolla. Koska Miina Sillanpään syntymäpäivä 4.6. oli varattu jo Puolustusvoimain lippujuhlalle, liputuspäiväksi esitettiin lokakuun ensimmäistä päivää sen juhlistamiseksi, että 1.10.1906 tulivat voimaan valtiopäiväjärjestys ja vaalilaki, jotka antoivat kansalaisille täydet poliittiset oikeudet Suomessa.

Miina Sillanpää valittiin kansanedustajaksi ensimmäisen yksikamarisen eduskunnan vaaleissa vuonna 1907. Hän toimi kansanedustajana yhteensä 38 valtiopäivillä ja maamme ensimmäisenä naisministerinä. Hänen elämäntyönsä ja keskeiset, kestävät saavutuksensa tekivät hänestä myös kansalaisvaikuttamisen merkkihenkilön. Kansalaisten yhdenvertainen osallistuminen, vapaaehtoistyö sekä laaja ja monimuotoinen yhdistystoiminta ovat aina olleet demokratiamme tunnuspiirteitä – olennainen osa maamme kansallista kulttuuria ja yhteiskunnan sosiaalista pääomaa. On selvää, että kansalaisvaikuttaminen ja kansalaistoiminta ovat edelleen olennaisen tärkeitä ja niitä on vaalittava.

”Miina Sillanpään yhteistyötaidot ja neuvotteluvalmius edistivät muutosten aikaansaamista hänelle tärkeissä asioissa. Miina Sillanpään arvomaailma, heikompiosaisista välittäminen ja tuloksia tuottanut sinnikäs työ, kannustavat meitä aktiiviseen toimijuuteen. Myös hänen ajattomat sitaattinsa koetaan omakohtaisiksi” toteaa Miina Sillanpään Seuran puheenjohtaja Virpi Dufva. Miinan Sillanpään sitaateista muistetaan mm. ”pelkät sanat eivät riitä, tarvitaan myös tekoja” tai ”jokaisella ihmisellä on oikeus hyvinvointiin, inhimillisiin työoloihin ja ihmisyyden kunnioittamiseen”.

Miina Sillanpään 150-juhlavuoden jälkeen haettiin liputuspäivän vakiinnuttamista. Juhlavuoden hakijatahojen lisäksi mukana oli yli 40 eri aloja, järjestöjä ja yrityksiä edustavaa tahoa sekä merkittäviä vaikuttajia. Miina Sillanpään Seura on aktiivisesti tehnyt yhteistyötä myös SOSTE ry:n kanssa liputuspäivänä vietettävän Järjestöjen päivän ja kansalaisvaikuttamisen merkityksen esille tuomiseksi.

”Liputuspäivän teemojen ajankohtaisuus ja sidos nykypäivän yhteiskuntaan ovat käyneet ilmi vuosittaisissa liputuspäivän keskusteluissa sekä Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivän hyvin laajassa kannatuksessa” toteaa Miina Sillanpään Seuran liputustyöryhmän puheenjohtaja Eija Sorvari.

Lisätietoja:

Virpi Dufva, Miina Sillanpään Seuran puheenjohtaja,
050 3654 664, virpi.dufva@valli.fi

Eija Sorvari, Miina Sillanpään Seuran liputustyöryhmän puheenjohtaja,
040 5205 485, eija.sorvari@miinasillanpaa.fi

Sisäministeriön tiedote

Lisätietoa Miina Sillanpäästä sekä 1.10. liputuspäivään liittyen Miina Sillanpään Seuran nettisivuilta: https://miinasillanpaaseura.fi/seura/miina-sillanpaan-liputuspaiva/