Ensi- ja turvakotien liitto kartoittaa kyselyllä vauvan vanhempien mielenterveyden haasteita. Kyselyn avulla selvitetään myös millaista tukea vanhemmat tarvitsevat. Kyselyn tuloksia käytetään vauvaperheiden palvelujen kehittämiseen ja päätöksentekoon vaikuttamiseen.

Kysely on tarkoitettu alle 1-vuotiaiden vauvan vanhemmille ja vauvaa odottaville perheille. Kyselyn toteuttaa Ensi- ja turvakotien liitto ja Suomen perinataalimielenterveys ry ja sillä kartoitetaan vanhempien mielenterveyteen liittyviä haasteita odotus- ja vauva-aikana. Lisäksi kyselyllä kerätään vanhempien näkemyksiä, millaisilla palveluilla vauvaperheitä voitaisiin parhaiten tukea.


Oletko kokenut alakuloa, huolia tai uupumusta odotus- tai vauva-aikana? Oletko saanut apua? Mitä apua olisit toivonut?

Kyselyyn vastataan nimettömästi ja sen täyttäminen kestää noin 10 min. Vastausaika on 31.3.2023 saakka.

Tarvitsetko tietoa tai tukea? Chat auttaa!

Juttele chatissä pienistä ja suurista pulmissa. Voit keskustella ammattilaisen kanssa omasta jaksamisestasi, käytännön vauva-arjesta, vauvan unesta tai omasta tai puolison päihteiden käytöstä.

Kyselyn avulla saamme tietoa vauvaperheiden hyvinvoinnin parantamiseksi

Vauvojen ja vauvaperheiden hyvinvoinnin eteen on tehtävissä paljon. Kyselyllä saadaan arvokasta tietoa vauvaperheiden palvelujen kehittämiseen ja päätöksenteon vaikuttamisen tueksi. Kyselyyn toivotaan laajasti vastauksia kaikilta vauvaa odottavilta ja vauvaperheiltä.

Sekä odotusaika että vauvan syntymän jälkeinen aika ovat suuria muutoksia ja haasteita sisältäviä ajanjaksoja. Ne voivat siksi nostaa ahdistuneisuuden riskiä enemmän kuin muut elämänvaiheet. Odotus- ja vauva-aikana suurin osa äideistä kärsii stressi- ja kuormitusoireista, noin joka kolmas uupumuksesta ja joka viides diagnosoitavasta mielenterveyshäiriöstä. Odotus- ja vauva-ajan lievät mielenterveysongelmat ovat yleensä hyvin hoidettavissa.

Tuloksia käytetään Ensi- ja turvakotien liiton ja Suomen perinataalimielenterveys ry:n tutkimus, – kehittämis- ja vaikuttamistyössä ja sen lisäksi niitä voidaan käyttää Hyvinvointialue Pohteen ja Filling the Gaps- tutkimushankkeiden aineistona.

Vastaajien kesken arvotaan kaksi 50€ arvoista lahjakorttia päivittäistavarakauppaan.

Lisätietoa kyselystä

Tanja Henttonen
erityisasiantuntija, Vaativa vauvatyö, Ensi- ja turvakotien liitto
p. 0400 225583, tanja.henttonen@etkl.fi

Ensi- ja turvakotien liitto (ETKL) on valtakunnallinen lapsi- ja perhejärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä. 30 jäsenyhteisöämme eri puolilla Suomea tarjoavat perheiden tarvitsemaa ammatillista apua sekä vapaaehtois- ja vertaistukea.

Suomen Perinataalimielenterveys ry edistää perheiden mielenterveyttä raskaus- ja vauva-aikana lisäämällä alan osaamista ja koulutusta, tehostamalla moniammatillista yhteistyötä sekä kehittämällä alan hoitokäytäntöjä ja -polkuja valtakunnallisella tasolla.