Marraskuun alussa keskustelimme naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan keskeisistä suuntauksista ja tulevaisuuden näkymistä Euroopassa. Ensi- ja turvakotien liiton keskusjärjestöön kokoontui parikymmentä alan keskeistä toimijaa kuulolle, kun Women Against Violence Europe (WAVE) verkoston toiminnanjohtaja Stephanie Futter-Orel kertoi WAVE:n vaikuttamistyöstä ja näkemyksistä EU-tason sääntelystä: naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa koskevasta tulevasta direktiivistä, EU:n Istanbulin sopimuksen ratifioinnista sekä rikosuhridirektiivin päivityksestä.

Vaikuttamistyötä tarvitaan vielä nyt EU:n uuden direktiivin rakentamisen loppusuorallakin sekä Euroopan laajuisesti että yksittäisissä jäsenvaltioissa, jotta Euroopassakin käynnissä oleva naisten oikeuksien vastainen liikehdintä ei vesitä uutta direktiiviä, vaan se todella rakentuisi palvelemaan kaikkien naisiin kohdistuvan väkivallan uhrien tarpeita ja edistämään sukupuolten tasa-arvoa.

Keskustelu järjestettiin yhteistyössä oikeusministeriön yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin HEUNIn ja WAVEn suomalaisten jäsenten, Ensi- ja turvakotien liiton sekä Naisten Linjan kanssa.