Osa suomalaisista lapsista ja nuorista elää samaan aikaan kahdessa hyvin erilaisessa kulttuurissa. He ovat maahanmuuttajavanhempien lapsia ja vaikka lapsi itse olisikin syntynyt Suomessa, voi muualta Suomeen tulleen vanhemman kulttuuri olla vahvassa roolissa perheessä. Vaikka kahdessa kulttuurissa eläminen onkin yleensä rikkaus, voi lapsesta ja nuoresta tuntua siltä, että hänen on vaikea vastata erilaisiin ympäristön ja perheen odotuksiin.

Ensi- ja turvakotien liiton lasten ja nuorten chatissä järjestetään teemachat, jossa voi nimettömästi keskustella ammattilaisen kanssa. Chatissä voi jutella luottamuksellisesti perheen ristiriidoista, omista odotuksista ja unelmista tai jutella kokemuksista kahden kulttuurin välissä. Usein auttaa jo se, että saa jutella mieltä painavista kysymyksistä.

Nuori luovii ristipaineessa

Perheen sisällä voi kohdistua erilaisia odotuksia lapseen ja nuoreen. Jos molemmat vanhemmat ovat samasta kulttuuritaustasta, heillä voi olla yhteneväinen ajatus kasvatuksesta ja siitä, miten hänen tulisi ajatella ja toimia. Jos he tulevat eri kulttuuritaustoista, vanhempien odotukset saattavat erota. Lapsesta tai nuoresta voi tuntua siltä, että vanhemmat eivät ymmärrä eivätkä ajattele hänen parastaan. Tämä voi johtua sukupolvien välisestä kuilusta tai siitä, että vanhemmat itse ovat kasvaneet erilaisessa ympäristössä, erilaisessa yhteiskunnassa ja erilaisessa kulttuurissa.

Myös perheen ulkopuolelta voi tulla paljon odotuksia ja vaatimuksia; koulusta, ystäviltä tai omalta seurustelukumppanilta. Pitäisi näyttää tietynlaiselta ja pukeutua tietyllä tavalla. Tai pitäisi käyttäytyä toisin kuin mitä omat vanhemmat ovat ohjeistaneet.  Elämä voi olla tasapainottelua kummankin maailman kulttuurin, uskomusten, etiikan, moraalin ja ymmärryksen välillä. Erityisesti maahanmuuttajatyttöjen tilanne voi olla vaikea vanhe3mpien oman kulttuurin perinteisten vaatimuksien ja suomalaistumisen ristipaineessa.

Näiden kaikkien odotusten ja vaatimusten keskellä voi lapsella ja nuorella olla raskasta. Voi tuntua, ettei kelpaa kenellekään, ei ole riittävä ja aiheuttaa aina jollekin pettymyksen. Tämä voi vaikeuttaa minäkuvan rakentumista ja hyväksytyksi tulemisen kokemusta.

Kahdessa kulttuurissa elävät kokevat usein myös syrjintää, joka lisää henkistä taakkaa ja synnyttää ahdistusta, häpeää ja vihaa. Suurin toive useimmilla onkin, että voisi vain sulautua muiden lasten ja nuorten joukkoon ihan tavallisena, ilman jatkuvia vaatimuksia eri suunnilta.

Omien juurien ja taustojen miettiminen, vanhempien ajatusten ja toimintatapojen kyseenalaistaminen ja omaan identiteettiin liittyvät pohdinnat kuuluvat nuoresta aikuiseksi kasvamiseen ja ne ovat yhteisiä kaikille ihmisille.  Onkin tärkeää, että lapsille ja nuorille tarjotaan paikkoja päästä puhumaan ja jakamaan ajatuksiaan näihin asioihin liittyen.

Chat on auki: www.nettiturvakoti.fi 28.10. klo 15-17.30.


Kunnia, maine, kulttuuri, kasvojen menettäminen, unelmat, perhe, yhteisö, yhteisöllisyys, ristiriidat, omat valinnat, pukeutuminen, itsenäisyys, seksuaalisuus, kunniallisuus, siveys, kaverit, seurustelu, avioliitto, rakkaus, avioero, kunnian palautus, väkivalta, pelko.

Mietityttääkö näihin liittyvät kysymykset sinua? Haluaisitko keskustella tai kysyä neuvoa? Tule juttelemaan anonyymisti Nettiturvakodin Lasten- ja nuorten chattiin ammattilaisten kanssa.

Järjestämme teemachatin Kahden kulttuurin välissä 28.10. klo 15-17.30.