Väkivaltaa kokeneet nuoret toivovat, että heitä auttavat ammattilaiset olisivat luottamuksen arvoisia. Jos nuori uskaltaa kertoa kokemastaan, aikuisen olisi hyvä pysähtyä kuuntelemaan ja ottaa huomioon myös nuoren toive siitä, miten häntä autetaan.

Toisen kerran järjestetty Nuorten väkivaltafoorumi kokosi Sopukkaan Sipooseen kymmenen lastensuojelun apua saanutta nuorta. Eri puolilta Suomea tulleet 17–25-vuotiaat nuoret halusivat kertoa kokemastaan, jotta muiden lasten ja nuorten olisi helpompi saada apua.

Nuorten tärkein viesti aikuisille auttajille on, että aikuisen on äärettömän tärkeää olla nuoren osoittaman luottamuksen arvoinen. Nuoren täytyy pystyä luottamaan siihen, että hän saa tietää, miten hänen kertomaansa käytetään, mihin ryhdytään ja ettei nuoren avunpyyntöä käytetä esimerkiksi hänen omaa perhettään vastaan. Kova kolaus on, jos kuulee omista kokemuksistaan puhuttavan myöhemmin kauhistellen, vaikka nimettömästikin.

 ”Jos pelkää, ei puhu”

Nuoret puhuivat Sopukassa muun muassa riitelystä, pelosta, kohtaamisesta ja kasvusta. Ensi- ja turvakotien liiton väkivaltatyön kehittämispäällikkö Tiina Muukkonen yllättyi siitä, miten vaikeaa pelosta puhuminen oli.  Pelko vaikuttaa paljon nuorten avun hakuun.

Lähes kaikilla nuorilla on kokemus siitä, että heidän asioitaan on puhuttu eteenpäin niin, että siitä on seurannut enemmän tuhoa kuin apua. Pelko siitä, mitä itselle ja perheelle tapahtuu, vaikuttaa paljon siihen, hakevatko nuoret apua.

Suut menevät suppuun, eikä nuori pyydä apua ehkä vuosiin.

Tiina Muukkosen mielestä aikuisten on syytä miettiä, mitä tapahtuu tiedolle, jonka lapsi kertoo.

Meillä on laki, joka sanoo, että tieto avun tarpeesta pitää ottaa vastaan ja siihen pitää reagoida. Avun pitää kuitenkin olla sellaista, että se nuorenkin näkökulmasta oikeasti auttaa.

Lastensuojeluilmoituksen tekemisestä pitäisi ainakin kertoa nuorelle ja kirjata se, mitä nuori itse toivoisi tehtävän.

Aikuiset sitoutuvat kertomaan nuorten viestin

Ensi- ja turvakotien liitto, Pesäpuu ry ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kutsuivat nuoret Sopukkaan, koska haluavat välittää heidän terveisensä aikuisille muun muassa ensi viikon Väkivaltatyön foorumilla. Nuoret tulivat Helsingistä, Turusta, Tampereelta, Oulusta ja Jyväskylästä kuntien ja järjestöjen ryhmistä.

THL:n erityisasiantuntija Jukka Mäkelä vie nuorten terveisiä suomalaisiin ja kansainvälisiin verkostoihin.

– Käytän puheenvuoroissani eri yhteyksissä paljon tutkimustietoa, mutta on hyvä pystyä kertomaan myös suoraan nuorten terveiset.

Nuorten foorumissa Mäkelä keskusteli nuorten kanssa erityisesti siitä, millainen kasvu on mahdollista omien väkivaltakokemusten varjossa.

– Vaikka nuorin joukosta oli 17-vuotias, nuoret tunnistivat, miten ovat jossain suhteessa erilaisia kuin ikätoverinsa ja miten heidän kohtaamansa todellisuus antaa mahdollisuuden kasvuun, jota voi itse arvostaa.

– Tämä siis siitä huolimatta, että nuoret ovat kokeneet asioita, joita kukaan ei olisi toivonut heidän kokevan, sanoo Mäkelä.

Pesäpuu ry:n asiantuntija, kokemusasiantuntija Onni Westlund vaikuttui nuorten kyvystä ja halusta käsitellä kokemuksiaan. Turvalliseksi koetussa ryhmässä puhuttiin suoraan.

– Valitettavasti nuorilla on myös kokemusta siitä, ettei koetusta väkivallasta ole ollut mahdollisuutta puhua. Kukaan ei ole kysynyt tai ei ole ainakaan kuunnellut vastausta.

Foorumit jatkuvat ensi vuonna.