Varhaisen avun merkitys on kasvanut huume- ja alkoholiongelmien syvennyttyä korona-aikana. Lasten oikeuksien kannalta odottavien ja pienten lasten äitien on erityisen tärkeää saada apua aikaisin. Ensi- ja turvakotien liiton (EKTL) ja A-klinikkasäätiön Päihteitä käyttävien äitien suosittu nettiryhmä auttaa löytämään uuden alun.

Korona-aikana alkoholin kulutuksen vähenemisestä huolimatta alkoholin riskikulutuksen kehittyminen ongelmakäytöksi lisääntyi sekä huumeongelmat syvenivät. ETKL:n mukaan päihteitä käyttävien äitien pääsy kuntoutukseen romahti. Kuntien puutteellisen toiminnan myötä päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja vauvaperheitä auttavan Pidä kiinni -hoitojärjestelmän kuntoutuspaikkoja jäi tyhjilleen.

Avun tarve on näkynyt äitien aiempaa aktiivisempana tukeutumisena matalan kynnyksen palveluihin. ETKL:n ja A-klinikkasäätiön Päihteitä käyttävien äitien nettiryhmä on toiminut lähes 20 vuotta ja vuoden 2021 ryhmissä oli ennätysmäärä äitejä. Ryhmässä jaetaan kokemuksia siitä, millaista on olla äiti, kun on ongelmia alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden käytön kanssa. Keskustelua käydään toisten odottavien ja pienten lasten äitien kesken lapsilähtöisen päihdetyön ammattilaisten tukemana Päihdelinkin keskustelualueella.

Kynnystä avun hakemiselle madaltaa ryhmän maksuttomuus ja nimettömyys. Helposti ja nopeasti saatava apu on tärkeää äidin hyvinvoinnin kannalta sekä lapsen oikeuksien turvaamiseksi. Kun odottava äiti ohjataan oikeanlaiseen apuun, ehkäistään vauvan elinikäistä vaurioitumista ja luodaan edellytykset turvalliseen kehitykseen vanhemman kanssa. Odottaville ja pienten lasten äideille suunnatulla varhaisella avulla voidaan saavuttaa myös huomattavia taloudellisia säästöjä.

Vertaistuki on tärkeää

Toisinaan vanhempi ei koe päihteiden käyttöä hallitsemattomaksi tai niin vakavaksi, että ulkopuolista apua tarvittaisiin. Läheisetkään eivät välttämättä ole päihdeongelmista tietoisia, sillä asiat voivat olla ulkoisesti kunnossa. Käytetyt määrät saatetaan kokea harmittomana tapana lievittää vauva-arjen stressiä, mutta ne vaikuttavat vanhempana toimimiseen.

Omasta päihteiden käytöstä puhuminen koetaan usein vaikeaksi, mikä usein pitkittää ja syventää ongelmia. Äitiyden tuomat rooliodotukset tekevät vaikeuksista kertomisen entistä haastavammaksi ja asenteet päihteitä käyttävää äitiä kohtaan ovat usein leimaavia. Avun hakemisen esteenä saattaa olla pelko tuomitsevista asenteista tai lasten huostaanotosta ongelmien paljastuttua.

– Pelko on ymmärrettävää ja inhimillistä. Monenlaista apua ja tukea on kuitenkin saatavilla, joiden tarkoitus on auttaa ja helpottaa tilannetta. Huostaanotto on lainkin mukaan aina viimesijainen vaihtoehto, muistuttaa Maria Hohenthal, Ensi- ja turvakotien liiton asiantuntija.

Vertaistuki voi auttaa hälventämään pelkoa, häpeää ja muita vaikeita tunteita, ja helpottaa avun hakemista. Päihteitä käyttävien äitien nettiryhmässä koettu tuki ja hyväksytyksi tulemisen tunne ovat vahvistaneet itsetuntemusta ja lisänneet voimia.

– Tuli semmoinen tunne, että en ole yksin ongelmani kanssa ja vaikka minulla on alkoholiongelma niin silti olen arvokas ihminen, minussa on muitakin puolia kuin vain alkoholiin liittyvät huonot puolet ja luonteenpiirteet, ryhmään osallistunut äiti kirjoittaa palautteessaan.

Kevään 2023 Päihteitä käyttävien äitien nettiryhmä toteutuu 8.2.-31.3. ja ilmoittautuminen alkaa 25.1. osoitteessa vauvaperhe.fi > päihteitä käyttävien äitien nettiryhmä.

ETKL:n Vauvaperhe ja päihteet -chatistä apua saa myös nopeasti ja nimettömästi lapsilähtöisen päihdetyön ammattilaiselta arkisin klo 14–18. Chat sekä lisätietoa vauvaperheen jaksamisen tueksi löytyvät osoitteesta vauvaperhe.fi. Yhteyttä voi myös ottaa maksuttomasti ja halutessa nimettömästi lähimpään Pidä kiinni -avopalveluyksikköön. Turvattomaksi muuttuneessa kodin tilanteessa maksuttomat turvakodit auttavat ympäri vuorokauden. Turvakotien sijainnit ja yhteystiedot löytyvät Nettiturvakodista.

Lisätietoja

aidit@a-klinikka.fi Ilmoittautuminen Päihteitä käyttävien äitien nettiryhmään > https://link.webropol.com/s/aidit2023
Vauvaperhe ja päihteet -chat > vauvaperhe.fi
Pidä kiinni -avopalvelut > ensijaturvakotienliitto.fi
Turvakodit > Nettiturvakoti.fi