Hallitus osoitti kehysriihessä päihdeongelmaisten odottavien äitien ympärivuorokautiseen ensikotikuntoutukseen rahoituksen vuosiksi 2018-2019 siirtymävaiheena soteen.
– On valtavan hienoa, että jatkuva epävarmuus loppuu, raha vihdoin löytyi ja toimintaan saatiin jatkuvuutta, riemuitsee Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri. Tästä iloitsevat ja hyötyvät ennen kaikkea kuntoutuksessa olevat äidit ja vauvat, mutta myös yhteiskunta mittavina tulevien kulujen säästöinä.

Ensi- ja turvakotien liitto on tuottanut vakavasti päihdeongelmaisten äitien ja heidän vauvojensa kuntoutusta vuodesta 1998. Aluksi toimintaa rahoitti kokeiluna RAY. Vuodesta 2010 ympärivuorokautisen päihdeongelmiin ja varhaiseen vuorovaikutukseen erikoistuneen ensikotitoiminnan rahoitus on ollut vaakalaudalla. Seitsemän kertaa, viimeksi tälle vuodelle, eduskunta on turvannut rahoituksen aina vuodeksi kerrallaan. Epävarma tilanne on ollut kohtuuttoman raskas etenkin erittäin vaativaa työtä tekeville ensikotien työntekijöille. Nyt toimintaan saadaan jatkuvuutta ja työtä pystytään myös kehittämään tehokkaasti sekä samalla valmistautumaan sote-uudistukseen.

– Rahoituksen pysyvä turvaaminen on ollut esillä useissa eri hallitusohjelmissa, mutta pysyvää rahoitusta ei ole löytynyt. On hienoa, että vaikuttavaksi osoitettu tapa auttaa äitejä ja heidän vauvojaan on nyt nähty yhteiskunnassa vihdoin riittävän tärkeäksi ja selviydymme siirtymävaiheen soteen, toteaa Riitta Särkelä.
– Pysyvä ratkaisu toiminnalle vaativana sosiaalipalveluna sote-uudistuksessa on seuraava ponnistuksemme.

Pidä kiinni -hoitojärjestelmä on Suomessa ainoa päihteitä käyttävien odottavien äitien vapaaehtoisuuteen pohjautuva päihdekuntoutusta ja varhaista vuorovaikutusta yhdistävä kuntoutus. Se rakentuu kuudella paikkakunnalla toimivista nyt rahaa saaneista Pidä kiinni -ensikodeista sekä Veikkauksen tuotoilla sosiaali- ja terveysministeriön kautta rahoitettavasta seitsemästä avopalveluyksiköstä. Hoitojärjestelmästä saa apua vuosittain noin 240 äitiä ja vauvaa.

Valtaosa äideistä on päihteiden sekakäyttäjiä, jotka ovat käyttäneet päihteitä vuosia. Odotusaika saa äidit miettimään omaa elämäntilannettaan ja motivoi muutokseen. Kuntoutuksen tulokset ovat hyvät: kaksi kolmasosaa äideistä pystyy toimimaan kuntoutuksen jälkeen vauvansa ensisijaisena huoltajana. Vauvat ovat yhden vuoden iässä kehitykseltään ikätasoa vastaavalla tasolla.

– Jatkuvan epävarmuuden loppuminen vapauttaa työntekijöiden voimavarat tärkeimpään, perheiden auttamiseen,  iloitsee Maarit Andersson, Pidä kiinni -hoitojärjestelmän kehittämispäällikkö.
– Onneksi hoitojärjestelmän laadusta on pystytty pitämään vaikeassakin tilanteessa huoli, sillä kaikki yksiköt saivat viimeksi toteutetussa auditoinnissa laatusertifikaatin.

Päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja vauvaperheitä voi ja kannattaa hoitaa. Päihderiippuvuudesta irti pääseminen vaatii vanhemmalta täydellistä elämänmuutosta eikä se onnistu ilman ympärivuorokautista tukea.

Kuntoutuksella säästetään myös mittavasti yhteiskunnan kustannuksia

Päihteitä käyttävän äidin ja vauvan kuntoutuksen kokonaiskustannukset ovat 180 000 euroa vuodessa. Kuntoutuksesta syntyy kuitenkin merkittävää säästöä, sillä yhden vauvan huostaanotto ja pitkäaikainen sijoittaminen joko perhekotiin tai laitokseen maksaa 1−1,6 miljoonaa euroa aikuisikään mennessä. Ensi- ja turvakotien liitto on laskenut, että se on säästänyt yhteiskunnalta noin 7 miljardia euroa kuntouttamalla 17 vuodessa yli 2500 äitiä ja vauvaa.

− Usein kuntoutukseen tulevien äitien taustalla on lapsena koettu kaltoinkohtelu ja omien vanhempien päihdeongelma. Jokaisen kuntoutuneen äidin kohdalla tämä kierre saadaan katkaistua. Kuntoutuksella säästetään erittäin mittavasti yhteiskunnan kustannuksia, kun pitkäaikaiset huostaanotot ja vauvojen vammautumisen riskit vähenevät ja ennen kaikkea inhimillisiä kärsimyksiä, Särkelä sanoo.

Odottavista äideistä 6 prosenttia päihderiippuvaisia

Tutkimusten mukaan noin 6 prosenttia odottavista äideistä on päihderiippuvaisia. Vuosittain 3600–6000 sikiön kehitys on vaarassa päihteiden takia. Alkoholin eriasteisesti vaurioittamia lapsia syntyy vuodessa 600-3000. Päihteiden käyttö on lisääntynyt erityisesti nuorten naisten keskuudessa ja noin kolmasosa kaikista huumeiden käyttäjistä on naisia. Äidin raskaudenaikaisen päihteiden käytön aiheuttama sikiövaurio aiheuttaa pahimmillaan lapselle pysyvän kehitysvamman. Äidin päihteiden käyttö on yleisin syy pienten lasten huostaanottoihin Suomessa.

Lisätietoja

Riitta Särkelä
pääsihteeri
p. 050 63663

Maarit Andersson
kehittämispäällikkö
p. 040 735 8221