Koronan vuoksi perheiden elämä rajoittuu nyt omaan kotiin. Uusi tilanne on hieno mahdollisuus puuhata enemmän yhdessä, kun menoja on vähemmän ja aikaa enemmän. Pulmat voivat myös kärjistyä ja perheiden yksinäisyys tuntua ylivoimaiselta. Ensi- ja turvakotien liitto lisää tuntuvasti perheitä auttavan chatin aukioloaikoja tulevina viikkoina. Chat on auki arkipäiväisin klo 10 –15 sekä muina erikseen ilmoitettuina aikoina. Haemme jäsenyhteisöjemme kanssa koko ajan aktiivisesti uusia keinoja olla apua tarvitsevien tukena tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Yhdistyksemme auttavat monissa vaikeuksissa edelleen, vaikka ryhmätoimintoja on peruttu ja yksilötapaamisista tulee yhdistyksittäin asiakkaille ohjeet erikseen. Turvakodeista saa kriisitilanteessa aina apua ja niihin voi aina soittaa. Baby Blues -työntekijän saa kiinni puhelimitse, kun vauvaperheen väsymys jatkuu. Erotilanteeseen saa apua chatin lisäksi myös puhelimitse. Pidä kiinni -avopalveluiden etsivän ja matalan kynnyksen työntekijät auttavat sekä puhelimitse että chatissa silloin, kun vauvaperheen päihteidenkäyttö mietityttää. Palvelujen yhteystiedot löytyvät oman alueen yhdistysten verkkosivuilta.

Ensi- ja turvakotien liiton chat auttaa perheitä monissa tilanteissa. Perheiden on tärkeää tietää, että apua on saatavilla, vaikka pulmat kärjistyisivät. Viime vuonna chateissämme autettiin 1200 henkilöä. Koulutetut verkkoauttajamme ovat paikalla tehostetusti maalis- ja huhtikuussa. Kaikki chattimme ovat auki klo 10 15 arkipäivisin ainakin maaliskuun loppuun saakka. Tehostettua aukioloa jatketaan, jos tarvetta on.

Näin huolehdit koko perheen jaksamisesta

Huoli ja epävarmuus ovat normaaleja tunteita uudessa ja poikkeuksellisessa tilanteessa. On myös luontaista, että ihmiset selviävät tilanteista yhdessä tukemalla toisiaan. Vauvan vanhemmille arjen ilojen ja huolien jakaminen isovanhempien, sukulaisten ja ystävien kanssa on tärkeä tuki ja turva. Erilaiset vertaisryhmät voivat olla todella merkittävä arkea kannatteleva voimavara monenlaisissa elämäntilanteissa.

Nyt, kun yhteistä tekemistä joudutaan rajoittamaan ja monen perheen kannalta tärkeät harrastukset ja yhteiset henkireiät on peruttu, korona-tilanteeseen liittyvä huoli ja epävarmuus voi tuntua ahdistavalta tai lisätä erilaisia pelkoja. Omia huolen ja ahdistuksen tunteita on hyvä purkaa toisen aikuisen kanssa, sillä vanhempien tärkeänä tehtävänä on lievittää lasten kokemaa hätää tai epävarmuutta.

− Ihan kaikkien perheiden jaksamista koetellaan ja vanhempien luovuutta kysytään tässä tilanteessa. Perheiden tukemiseksi lisäämme chatin aukioloaikoja ja autamme tehostetusti verkossa, sanoo pääsihteeri Riitta Särkelä Ensi- ja turvakotien liitosta.
− Jutteleminen chatissä usein jo helpottaa. Se, että saa kertoa mieltä painavista asioista tai kysyä neuvoa omaan tilanteeseen. Chateissa meillä vastaavat Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten asiantuntijat.

Valitettavasti koti ei ole kaikille turvallinen paikka. Joskus kotiin liittyy pelkoa, ahdistusta ja huolta ja uuden epävarman tilanteen tunteet voivat purkautua riitoina ja uhkaavina tilanteina. Myös parisuhde voi ajautua kriisiin, kun turvaverkosto murtuu ja arjen rutiinit puuttuvat. Joskus päihteet voivat olla pakokeino arjesta, joka tällä hetkellä monissa perheissä on tavallisuudesta poikkeava.

− Suurin huoli meillä on perheistä, joissa on jo valmiiksi vaikeuksia. Elinpiirin pieneneminen voi kärjistää erotilanteen ristiriitoja, lisätä väkivaltaa, päihteiden käyttöä tai kuormittaa vauvaperheiden vanhempia, Särkelä jatkaa.
− Se on varmaa, että perheiden haasteet mielenterveyden ja päihteiden kanssa eivät ainakaan tässä tilanteessa vähene.

Vanhempien tärkeä tehtävä on lisätä lasten turvallisuuden tunnetta. Vaikka ystäviä ja sukulaisia ei voi tavata kasvotusten, niin yhteyttä voi pitää puhelimitse tai videopuheluilla ja Skypen välityksellä.

Huomaa nämä

Chat palvelee: www.ensijaturvakotienliitto.fi
Tietoa chatista ja aukioloajat
Jäsenyhdistykset, alueelliset palvelut ja yhteystiedot: Ensijaturvakotienliitto.fi –> yhdistykset

Lisätietoa

Riitta Särkelä
pääsihteeri, Ensi- ja turvakotien liitto
p. 050 636 63