Ensi- ja turvakotien liitto nostaa Pride -viikolla erityisesti sateenkaarevien perheiden mahdollisuutta yhdenvertaiseen kohteluun. Muodosta riippumatta jokainen perhe on ainutlaatuinen ja arvokas.

Suomessa kaikessa julkisessa toiminnassa pyritään tasa-arvoon ja yhdenvertaiseen kohteluun, mutta yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys eivät tarkoita vain lakimuutoksia. Keskeistä on palvelujen ja rakenteiden kehittäminen sekä asenteiden muuttaminen, jotta jokaisella olisi uskallusta hakea apua vaikkapa lähisuhdeväkivaltaan tai erotilanteeseen.  Vanhemmat kohtaavat samanlaisia pulmia perhemuodosta riippumatta, tai päihteidenkäyttö kuormittaa parisuhteita kaikenlaisissa perhemuodoissa. Liian moni joutuu edelleen syrjityksi seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun, tai pelko työntekijöiden ennakkoluuloista tai asenteista estää avun hakemisen.

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen osalta on tehty tärkeitä edistysaskelia vuosien saatossa; tasa-arvoinen avioliittolaki astui voimaan 2017 ja äitiyslain muutos hyväksyttiin 2018. Vuonna 2021 tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun homoseksuaalisuus poistettiin rikoslaista rikollisena toimintana, 40 vuotta homoseksuaalisuuden poistamisesta mielenterveysluokituksesta ja 30 vuotta Helsinki Pride- yhteisön perustamisesta.

Moninaiset perheet huomioon palveluissa

Ensi- ja turvakotien liitossa tehdään töitä sen eteen, että jokaisella on yhtäläinen oikeus olla turvassa, kaikilla on samat mahdollisuudet elämässä ja kaikki ovat arvostettuja. Liitto kehittää palveluja monimuotoisemmaksi, yhdenvertaiseksi ja huomioimaan paremmin ihmisten sekä perheiden yksilölliset tuen tarpeet. Yhdistystemme palveluissa tuetaan sateenkarevia perhe- ja läheissuhteita eri puolilla Suomea.  Sateenkaariperheissä yksi tai useampi vanhemmista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Erilaisten sateenkaariperheiden kirjo on laaja ja perheet ja perhetilanteet keskenään hyvin erilaisia.

Vuosina 2021-2022 aikana liiton jäsenyhdistysten henkilökuntaa koulutetaan sateenkaariperheteemoista yhdessä Sateenkaariperheet ry:n Perhesuhdekeskuksen kanssa. Tarkoituksena on lisätä jäsenyhdistysten työntekijöiden tietoa ja taitoja, sekä tarkastella omia asenteita ja ennakkoluuloja.

Pride-viikolla 28.6.-4.7. liitto liputtaa kaikissa sateenkaaren väreissä moninaisen Suomen, tasa-arvon, syrjimättömyyden ja rakkauden puolesta. Helsinki Prideen voi osallistua monin eri tavoin juhlaviikon aikana sekä virtuaalisesti että koronaohjeistukset huomioiden livenä. Tutustu viikon ohjelmaan: Etusivu – Helsinki Pride Helsinki Pride

#yhdenvertaisuus #helsinkiprideweek #pride #pride2021 #prideviikko #prideviikko2021 #lhbtiq #loveislove #togetherwithpride