Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla) valtuuskunta nimitti ensimmäistä kertaa jäsenet Itlan hallitukseen. Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä nimettiin yhdeksi hallituksen jäseneksi.

Puheenjohtajaksi nimitettiin Petri Pohjonen Invalidiliitosta ja varapuheenjohtajaksi Väestöliiton puheenjohtajan ja LAPE -muutosohjelman hankejohtajan, Maria Kaisa Aulan. Hallituksessa on seitsemän jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet.

Ensimmäisessä kokouksessa myöhemmin keväällä hallitus käsittelee Itlan strategisia linjauksia näyttöön perustuvan tuen arvioinnin, levittämisen ja juurruttamisen eteenpäin viemiseksi lasten kasvun tueksi.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Säätiö edistää ja tukee myös vanhemmuutta sekä lasten kasvuoloja ja kasvatusta.

Eduskunta päätti satavuotisjuhlaistunnossa 5.12.2017 tukea lasten hyvinvointia ja yhdenvertaista kehitystä. Päätös kohdistettiin Itlalle pääomittamalla Itlan toimintaa 50 miljoonalla eurolla sekä asettamalle Itlalle kansanedustajista koostuva valtuuskunta.

Lue lisää: Itlan uuden hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Pohjonen, Itla tiedote 25.4.2018