Hyvinvointiala HALI ry:n  hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi vuodelle 2020 on valittu Pihlajalinna Oyj:n toimitusjohtaja Joni Aaltonen. Varapuheenjohtajiksi valittiin Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä ja Terveystalon toimitusjohtaja Ville Iho.

Joni Aaltonen pitää tärkeänä suomalaiseen hyvinvointivaltioon kuuluvaa lupausta siitä, että jokainen suomalainen saa sosiaali- ja terveyspalveluja silloin, kun niitä tarvitsee. Väestön ikärakenteen muutos asettaa jatkossa kovan haasteen palvelujen turvaamiselle. Ratkaisun avaimet ovat olemassa, kun ne vain otetaan rohkeasti käyttöön.

– Palvelutarpeiden kasvaessa ratkaisu on yhteistyö – ei se, että rakennetaan kaksi eri ”tuotantolinjaa” julkinen ja yksityinen. Sellainen on vähäisten resurssien tuhlaamista. Jokaisella on oikeus saada hoitoa ja hoivaa oikea-aikaisesti ja sujuvasti. Tämän takaaminen onnistuu vain yhteistyöllä, Joni Aaltonen muistuttaa.

– Muilla toimialoilla innovaatiotoiminta tapahtuu yrityksissä ja sitä hyödynnetään koko suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. Miksi sote-palvelut tekisivät tästä poikkeuksen? Julkisten ja yksityisten yhteistyöllä voi hyödyntää kaikki olemassa olevat tilat, koneet, laitteet, teknologiat ja resurssit sekä varmistaa toimivat ja asukkaita lähellä olevat julkiset palvelut. Pankit ovat tuoneet palvelunsa koteihin. Vastaava digitaalinen murros pitäisi toteuttaa sote-palveluissa.

Hyvinvointiala HALI ry edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset.

HALI valvoo jäsentensä yhteisiä etuja ja neuvoo työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä. Sen 1550 jäsentä työllistävät 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen ammattilaista. HALIn jäsenet tuottavat mm. vanhuspalveluita, lasten ja nuorten palveluita, lääkäripalveluita, kuntoutusta, suun terveydenhuoltoa, päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä toimivat alan järjestötyössä.

Lisätiedot:

Joni Aaltonen, hallituksen puheenjohtaja 1.1.2020 alkaen, Hyvinvointiala HALI ry ja toimitusjohtaja, Pihlajalinna, p. 040 524 7270, joni.aaltonen@pihlajalinna.fi

Ulla-Maija Rajakangas, toimitusjohtaja, Hyvinvointiala HALI ry, p. 0400 374 164,
ulla-maija.rajakangas@hyvinvointiala.fi