Väitöstutkimus valittukansi.inddanalysoi niitä poliittisia päätöksiä ja valintoja, joiden seurauksena järjestöt ovat joutuneet viime vuosina ahtaalle palvelujen tuottajina. Tutkimus avaa, miten järjestöt ja niiden tärkein rahoittaja Raha-automaattiyhdistys sekä eri ministeriöt ovat reagoineet muutokseen eri vaiheissa. Tilaa tutkimus