Korona-aika on merkinnyt monelle perheelle taloudellista niukkuutta ja lapselle lämpimän aterian menetystä. Itla, Venner, Ensi- ja turvakotien liitto ja yhteistyökumppanit käynnistivät ”Jokaiselle lapselle lounas” ruoka-apukampanjan keväällä 2020, joka jatkui vuoden 2021 alkuun. Vähävaraisille lapsiperheille jaettiin yli 9 100 ruokalaatikkoa, jotka sisälsivät kasvisruoka-aineet viikoksi resepteineen. Perheiltä saatu palaute oli rohkaisevaa ja toukokuussa käynnistyi hanke, jolla kehitettään vauvaperheiden arkiruokailua terveellisemmäksi ja yhteisiä hetkiä korostavaksi.

Vennerin ruokalaatikoita saaneille perheille tehdyn kyselyn mukaan ruoka-aineiden saamisen ja sitä kautta taloudellisen tilanteen helpottamisen lisäksi toiminnalla on paljon muitakin myönteisiä vaikutuksia lapsiperheiden tilanteeseen. Kyselyn mukaan 89 % perheistä oppi uutta, 80 % kertoo kiinnittävänsä nyt enemmän huomiota arkiruoan terveellisyyteen, 65 % perheistä jäi ruokalaatikoiden mukana tulleita reseptejä käyttöön, 38 % perheistä, jotka eivät aikaisemmin syöneet yhdessä, tekevät nyt niin, ja 41 % perheistä, jotka eivät aiemmin kokanneet yhdessä, tekevät sitä nyt enemmän kuin ennen.
– Arvioidut vaikutukset olivat suuria, vaikka yksittäinen perhe sai ruokalaatikon vain kertaluonteisesti. Heräsi ajatus siitä, voisiko ruoka-apua jatkaa pidempään ja seurata miten perheiden ruokaluun liittyvät rutiinit ja toiminnat muuttuvat. On tärkeä oppia ymmärtämään tekijöitä, jotka vaikuttavat myönteisesti perheiden valintaan syödä ja valmistaa terveellistä ruokaa” toteaa Itlan toimitusjohtaja Petri Virtanen.

Ruokailulla elinvoimaa vauvaperheille

Ensi- ja turvakotien liitto, Itla ja Venner käynnistivät toukokuussa Yhteisillä ruokailuilla elämänvoimaa vauvaperheille -hankkeen, jossa kehitetään vauvaperheiden arkiruokailua terveellisemmäksi ja perheen yhteisiä hyviä hetkiä korostavaksi. Ensi- ja turvakotien liiton koordinoiman hankkeen tavoitteina on tukea liiton jäsenyhdistysten päiväryhmiin osallistuvien vanhempien ruuanlaittotaitoja sekä löytää hyviä kokemuksia itse valmistetusta ekologisesti kestävästä ja ravitsemuksellisesti monipuolisesta ruuasta. Hankkeen aikana tavoitellaan, että perheen kasvisten käyttö lisääntyy ja perheen yhteisistä ruokailuhetkistä tulee arjen rutiini. Uusien taitojen karttuessa myös vanhempien itsetunto ja perheiden hyvinvointi vahvistuvat. Hankkeella vahvistetaan perheiden terveellisen ruokaympäristön syntymistä elämänvaiheessa missä sen tiedetään olevan vaikuttavinta.

Hankkeessa on mukana 11 Ensi- ja turvakotien liiton päiväryhmiä toteuttavaa jäsenyhdistystä. Vauvaperheiden päiväryhmätoiminta on intensiivinen ja kuntouttava vauvaperhetyön muoto perheille, jotka tarvitsevat tukea vanhemmuuteen ja vuorokausirytmin löytymiseen. Kahdesti vuodessa käynnistyvät ryhmät kokoontuvat 2–3 kertaa viikossa ja niihin otetaan 4–6 vanhempaa vauvaikäisen lapsensa kanssa.
– Päiväryhmissä kerran viikossa valmistetut Venner-ateriat syödään yhdessä kaikkien ryhmäläisten ja työntekijöiden kanssa. Perheet saavat päiväryhmän aikana toistuvia kokemuksia yhdessä ruokailusta ja sen yhteenkuuluvuutta lisäävästä vaikutuksesta. ”Onnistumisen kokemukset terveellisen ruuan valmistuksesta vahvistavat vanhempien itsetuntoa, taloudellista pärjäämistä ja lasten hyvinvointia”, sanoo hankkeen projektikoordinaattori Petra Gergov-Koskelo.

Ryhmässä jaetaan kokemuksia myös kotiin kerran kuussa toimitettavien Vennerin ruokalaatikoiden ja reseptien valmistamisesta sekä erilaisista ruokailutavoista.

Kahden eri toimijan menetelmät yhdistyvät ja molemmat toimintamallit kehittyvät ja vahvistavat vauvaperheiden niistä saamaa hyötyä, kun Vennerin ruokakonsepti sisällytetään osaksi päiväryhmätoimintaa. Itla tutkii kahden menetelmän – Ensi- ja turvakotien liiton vauvaperheiden päiväryhmän sekä ruokakonseptin yhdistämisen vaikutuksia vauvaperheisiin. Hanketta rahoittavat Tradeka ja Kuluttajaosuustoiminnan säätiö KOTS.

Lisätietoja hankkeesta:

Petra Gergov-Koskelo
Projektikoordinaattori, Ensi- ja turvakotien liitto
p. 050 515 0441, petra.gergov-koskelo@etkl.fi

Emilia Järvinen
Venner
p. 050 560 6086, emilia@venner.fi

Petra Kouvonen
Kehitysjohtaja, Itla
p. 041 455 2280, petra.kouvonen@itla.fi